Klikk på markørene på kartet for å få informasjon og se bilder. På sidene man kommer til kan man mange steder velge "Se også detaljkart". Det anbefales.
Ønsker man å se på noe utenfor Sandvika-området, kan man klikke på de blå navnene på naboområdene.
Nederst på denne siden står et søkefelt.
Tilbake til oversiktskart over Bærum
Tanum
Høvik Verk

SANDVIKA OG OMRÅDENE RUNDT (SKOLEKRETSEN JONG)

Gårder, plasser og boliger.
Arkeologiske funn
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirker og annet.
Fra krigen 1940−1945
Gamle veier
Typer av markører
Kart med historiske navn
Oversiktsbilder I og II
Aktuelle lenker og bøker
Forstørrelse av Sandvika sentrum. Bakgrunnskartet er fra 2019. Mørke markører (klikkbare) viser bygninger som fortsatt eksisterer. Lyse markører (klikkbare) viser gamle bygninger som nå er borte. Røde sirkler er ikke klikkbare. Kilde for kart: Bærumskart
Gyssestad
Bjørnegård skole
Funnsted for remspenne
Kadettangen
Info-Rama
Radionette
Bærum Kunstforening
Ødehamang
Bærum Rådhus, Herredshuset og styring av Bærum
Malmskrivergården
Birkedal
Kjørbo
Sandvika Gjestgiveri
Østre Jong
Frelsesarméen
Skaara
Tomten
Rigmor og Rigfar
Hamang papirfabrikk
Jong skole og skolekorpset
Glasshuset på Jongskollen
Grinibrakken
Løkke bro
Kalvøya, Kalvøybroen og Kalvøyafestivalen
Sandvikens Jernindustri
"Kjettingen"
Storøya og Snarøya
Blommenholm
Bjørnegård
Holsa
Villa Søven.
Walles bolig og
Brannstasjonen.
Evje
Emma Hjorth
Kartet nedenfor viser Sandvika i 1904. Vi ser noen av de samme bygningene på kartet ovenfor.
Kilde: Jacobsen, Jacob. (1979). Sandvik i Bærum. Kulturutvalget. Kilde: Bærum bibliotek
Skomakerhuset og
Ingolf Kristiansen
Sandviken kalkfabrikk og tegleverk
Walles hotel
Ringigården
Hvilestuen
Walle-
gården
Kull
gården
Finstad- gården
Hafsåsgården
Sandvika stasjon
Budstikka- gården
Stavergården
Rullebua
Pinsekirken
Nafstadgården Banken
Helgerudgården
og Tjernsligården
Ekornrudgården
Brambanigården
E-verk,
Yrkesskole,
Rastaurant Caspar,
Rådhuskroa,
Musikkflekken og
Prammen
Folkebadet

BAKgården
Victoria linoleumsfabrikk
Villa Høegh på Sverigehaugen
Moegården
Jong kalkovn og kalkbrudd
Forstørrelse av dette området, Sandvika sentrum, er vist nedenfor.
Apoteket
Bærum Sportsklubb.
Asker og Bærum Taxi
Justisbygget/Tinghuset
Rettersted
Sandvika havn
Gravrøys
Landsted til Norske Studentenes Roklubb
Roklubbens hus
Skytterstilling
Helmer- gården
Båtsportens hus
Roklubbe og Kajakklubben
Slependen
Kalkfabrikk

Kommunelokalet.
Om utvikling og styring av kommunen
Løkke gård, hotell og restaurant
Løkkebrønnen
Løkketangen
Sandvika
Samvirkelag
Stillverks- hus
Stasjonsbygning
Stasjonsbygning
Åmodt-gården
Bærum
middelskole
Brødrene Berntsens verksted
Städegården
Sandvika Storsenter
Lokomotivstall
Godsstasjon
Villa Furukollen
Homewood
Lundgårdene og Gustav Lund
Bjerkåsgården
Brødrene Christiansens Verksted
Sandvika bibliotek
Kino-
gården
Kunnskapssenteret. OsloMet og Bærum kultursenter
Hamang
Jong kalkbrenneri
Kampebråten
kalkfabrikk
Kampebråtan
Monet- huset
Rønne elv og Rønne bro
Grindstua
Sandvika Kino
Sandvika
postkontor
Sandvika videregående skole.
Handelshøyskolen BI
Sandvikselven
Hamang sag
og høvleri
Stål & Stil AS
Villa Bergli. Telegrafstasjon.
Villa Utsigten. Sandvika telefonsentral
Nilsens Limfabrikk
Høy- vekta
Trygde-
gården
Kartet nedenfor viser Sandvika i 1920−1930. Vi ser mange av de samme bygningene på kartet nedenfor dette kartet. Noen er kommet i tillegg; Moegården, Tjernsligården, Østbygården, Budstikkagården, og Rådhuset. Noen hus er borte: Walles hotell og Kalkfabrikken.
Kilde: Nettum, Rolf Nyboe (red). (1994). Det Sandvika som forsvant
Johnse-
gården
Asker
Kjørboalleen
Asplan Viak
Dr. Nyquists hus
Fagerhøy
Søndre Jong
"Det røde huset"
Kampebråten og Jongsåsen naturminne
Jernholmene
Funnsted
for ring
Norconsult
Gater og veier i Bærum
Bjørnegårds- stua og smeden
Kartet nedenfor viser Sandvika i 1888. Kilde: Lokalhistoriewiki
Tegninger av veifasader
Hagelund
Sandvikens Blikvarefabrik.
Møller og Ringstad Kjemisk Fabrik.
Sandvika Papirindustri
Sandvikselven
Elektrokontakt
Travløp på Sandviksbukten
Husene i Leif Larsens vei
Over- natting
Nordlis smie
Byparken
Parkene ved Løkke
Roklubbens hus
Hulvei
Kort om Sanvikas historie
Naturist- strand
Schwabenland
Sabotasjeforsøk
Skytedrama på Østbyes konditori
Arkiv- kortene
Norconsult
Byparken
Mellomjong (Gråjong)
Her lå Stubberudbakken
Tronstad-monumentet
Juliehøi. Leif Tronstads hjem
Gamle Drammensveien
Levre
Bærum Fiskecentral
Gamle Drammensvei
"Arnold Hauke- lands punkt"
Tyrving
Arbeiderbolig
Hilton
Slependen holdeplass
Gyssestad båtforening
IL Jardar
Slependen postkontor
Klikk på "FORBEDRET VED HJELP AV Google" nedenfor og skriv inn søkeord.
Når du skal tilbake hit til oversiktskartet, må du kanskje klikke på fanen "Sandvika" i nettleseren.
Travløp på Sandviksbukten
Engervannet
Engervannet
Jongsåsen Kalkbrænderi
Jong stoppested
Drammenbanen
Andenæsgården
Andenæs Eiendom
Kilde for kart: Bærumskart
ABBL
Limtrebro ved Sollihøgda lå her
Brødr. M
DEFA- bygningen
Maler-stua
Sandvika Vel
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Glassmester
Kjørbo kalkovn
Bjørnegårds Teglverk
Funnsted for øks

 

Café
Gården Sandviksbukta
(Sandviksgrunnene)
gårdsnr. 7