Tilbake til startsiden

Ødehamang, også skrevet Øde Hamang og Øde-Hamang, ble en ødegård under svartedauden (1350), derav navnet. Dette var en liten gård som ble gjenryddet etter svartedauden. Ødehamang var en del av Kjørbo. På 1600-tallet havnet Ødehamang under Kreftingfamilien på Bærums Verk etter at Anna Krefting (født Felber) kjøpte den. I 1785 solgte Conrad ClausonBærums Verk gården til Østen Helgesen Ringi. Etter et par eierskifter ble den lille gården i 1903 kjøpt av Forretningsdamernes Feriehjem. De hadde sitt feriehjem omtrent der Hamangskogen 60 ligger. Tre år senere ble eiendommen kjøpt av Leonard. Becker og brukseier Eivind Lyche som grunnla Hamang papirfabrikk A/S på området. Papirfabrikken ble bygget og satt i gang i 1907.

Bolighuset på Ødehamang ble stallrøkterbolig og uthuset ble stall for arbeidshestene og for disponent Eivind Lyches egne hester på Hamang papirfabrikk. Et hus fra omkring1920, litt lenger vest, ble gartnerbolig og senere vaktmesterbolig. Bygningene brukes i dag til kontorer og verksteder. Bilder av disse bygningene ligger under Hamang papirfabrikk

Gårdsbruket på Ødehamang var på ca. 70 dekar (mål) jord.

Ved Bjørnegårdfossen ble eiendommen Foss utskilt i 1899. Der bygget Albert Olsen smie, sykkelverksted og bolig.

Resten av Ødehamang er nå utparsellert til boliger, industri og veier.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie s. 23 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Sandvika kultursti. Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

Kulturminner i Sandvika. (2005). Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

 

 

 

 

 

 

  

Ødehamang 1901. Forretningsdamernes Feriehjem. Kilde: kart.1881.no
Se også Detaljkart

Ødehamang

Vi ser hovedbygningen på Ødehamang til venstre (hvit bygning) og Hamang papirfabrikk midt i bilde. Bildet er tatt en gang før 1950. Sett fra syd. Kilde: Prospektkort