Tilbake til startsiden

Adressen er Rådmann Halmrasts vei 12. (Gårdsnr. 7, Bruksnr. 51)

Moegården ble bygget av Hjalmar Moe i 1913, etter at han flyttet til Sandvika i 1911. Han hadde tidligere blant annet vært bestyrer av Lommedalens Handelsforening i fire år.

En av hans sønner, Bernard Moe, startet landhandel i farens hus i 1915. Senere ble det større vekt på isenkram, og mange barn i Sandvikaområdet hadde skruskøyter kjøpt hos Bernhard Moe.

Forretningen solgte kolonialvarer, kjøkkenutstyr, isenkram, glass, stentøy og fargehandelvarer.

I bygningen ble det også spilt lokalrevy.

I 1945 ble kolonialen solgt til Sverre og Ebba Rønning, som spesialiserte seg på finere kolonialvarer, hermetikk og kaffe. I 1955 åpnet de Sverre Rønning kaffe- og teforretning i Brambanigården.

Ark Sandvika flyttet inn i Moegården i 2006.


Se også Handel i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Bernhard Moe)

Lokalhistoriewiki (Om Sandvika Bok- og Papirhandel)

Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by − en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

Nettum, Rolf Nyboe (red). (1994). Det Sandvika som forsvant

 

 

 

 

 

 

  

Moegården er det andre murhuset fra høyre. Huset lengst til høyre er Nafstadgården. Sett fra sydøst. Til venstre ser vi pipen til Victoria linoleumsfabrikk.
Kilde: Bærum bibliotek
Moegården 2019. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning

Moegården (Bernhard Moe-gården)

Moegården er den lyse murbygningen midt i bildet, Bildet er tatt i 1920. Sett fra nord. Fra venstre ser vi disse husene: En liten bit av Tjernsligården, Bjerkåsgården, Moegården, Nafstadgården og en bit av Ekornrudgården. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart