Tilbake til startsiden

Adressen er Arnold Haukelands plass 4, 6, 8, 10, 12 og 14. (Gårdsnr. 52, Bruksnr. 127)

Den gamle Kommunegården
Dette var en bygning, tegnet av arkitektene Narud Stokke og Wiig, som ble ferdigstilt i 1990. Her fikk Bærum kommune samlet under ett tak de fleste av sine etater som før hadde holdt til forskjellige steder, og som ikke hadde tilhold i rådhuset.

Den gamle Kommunegården besto av to blokker som var forbundet med en glassoverdekket sentralhall. I den ene lå Bærum bibliotek og i den andre var det blant annet kantine.

Den estetiske utfordringen lå i å utforme et så stort bygg så nær Rådhuset uten å ta all oppmerksomheten fra det. Plasseringen mellom Sandvikselven, E18 og E16 ble utnyttet ved å gi byggets fire fasader helt forskjellige uttrykk. Mot elven og Rådhuset var fasaden lett og laget i glass, mot motorveien var den lukket med en bue mot rundkjøringene, og mot gågaten og Kulturhuset hadde fasadene brutte flater med lekne elementer. Glassgaten gjennom Kommunegården forlenget gågaten ut mot fjorden. Her gikk tidligere Kjørboalleen.

Hagbart Solløs sin skulptur Motto 1990 med steinblokker og vannspeil prydet borggården, mens terrazzobildet Kretsløp av Ulf Valde Jensen var plassert på veggen ved hovedinngangen.

Kommunegården blel ombygget i perioden 2019–2022.

Den nye Kommunegården
Den nye Kommunegården åpnet 23. mars 2023 og skal være en møteplass for Bærums innbyggere, frivilligheten, næringsliv, organisasjoner og kommunens tjenester.

Det 37.000 kvadratmeter store bygget rommer 1300 arbeidsplasser, mens det var 700 i det gamle bygget.
Det er Pilot arkitekter som har tegnet bygget, De har tatt utgangspunkt i den eksisterende bygningens iboende kvaliteter og bygget videre på disse.
Når det gjelder materialer og farger på fasadene ønsket man å videreføre tanken om «den hvite byen ved fjorden» – et begrep som oppsto i reguleringsplanen fra 1924.
Det finnes over 170 kunstverk i bygningen.

Kommunegården i Sandvika har fått den høyeste miljøklassifiseringen av BREEAM-NOR. Bygget er det tredje rehabiliteringsprosjektet i Norge som får denne klassifiseringen.
Som et ledd i klima- og miljøprosjektet er hele 80 prosent av møblene i Kommunegården gjenbruksmøbler.

Møteplassen i hovedetasjen skal være en møteplass for innbyggere og medarbeidere. Her skal det være rom for konserter, foredrag og andre kreative aktiviteter for innbyggere i alle aldre. Møteplassen inneholder også en kantine, kaffebar og butikk. Alle tre er drevet av Vikanda (Vi kan da), en arbeidsplass for omtrent 100 innbyggere med funksjonsvariasjoner, og minoritetsspråklige.

Ideverkstedet skal være et sted for innovasjon og nye ideer. Her skal frivillige, innbyggere, næringsliv, organisasjoner, medarbeidere og ledere kunne samles for å finne nye svar på dagens og morgendagens utfordringer. I Ideverkstedet skal vi dele erfaringer, innsikt og ideer, og heie på hverandre!

Det er 12 tjenester som kommer til å ha sin besøksadresse i den nye Kommunegården.
Barnevernet
Boligbistand
Bærum helse og friskliv
Ergoterapi og fysioterapi for voksne og barn
Folkehelsekontoret
Helsestasjon for ungdom
Kundesenter for byggesak
Oppfølgingstjenesten, psykisk helse og rus
Psykisk helsetjeneste for barn og unge med familier
Rådgivning, psykisk helse og rus
Tildelingskontoret
Veiledningstorget

Sandvikakoret
Sandvikakoret ble stiftet i 1933 under navnet Sandvika Blandede Kor.

De synger all slags musikk, fra folkemusikk til klassisk, viser og pop, og deltar på egne og andres arrangementer med seminarer, festivaler, konserter og turer i inn- og utland.

De er (2023) ca. 40 sangere. Alle får opplæring i bruk av hjemmesiden, med blant annet notearkiv og lydfiler.

De øver (2023) i den nye kommunegården i Sandvika hver mandag kl. 19.00 – 21.30 og har gruppeøvelser for de enkelte stemmegrupper på noen tirsdager.

Dirigenten (2023) heter Rebekka Ingibjartsdottir. 

Man kan lese mer om konserter og turer koret har hatt på hjemmesiden.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bæringen 2-2019

Budstikka 18. november 2019

bygg.no

Bærum kommune

Sandvikakoret

 

 

 

  

Sandvika bibliotek lå i Kommunegården. Bildet er tatt i 1990. Kilde: Bærum bibliotek
Vi ser den gamle Kommunegården til venstre og Kulturhuset til høyre. Sett fra nordøst.
Bildet er tatt i 2009.
Kilde: Bærum bibliotek

Kommunegården. Sandvikakoret

Kommunegården 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Tre bilder tatt inne i den nye kommunegården 2023. Foto:
Knut Erik Skarning

 

 

 

Over: Den nye Kommunegården som åpnet i 2023.
Sett fra nord.

Til høyre: Inngangspartiet (skjult bak lastebilen på øverste bilde)

Foto: Knut Erik
Skarning