Tilbake til startsiden


Kullgården var den gamle Skippergården. I 1903 var forvalter H. Schiwe eier.

Paul Finstad kjøpte i 1924 Sandvikens Automobilverksted. Alle de tre gamle gårdene Wallegården, Kullgården og Johnsegården, ble etter hvert revet for å gi plass til bilverkstedet.
I 1953 ble dette Finstadgården.


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Bærum bibliotek

Bærumskart

 

 

 

 

  

Kullgården (Skippergården) er huset med brunt tak. Helt til venstre ser vi Wallegården. Det grå huset midt i bildet er Johnsegården. Sett fra sydvest. Bildet er fra 1907.
Kilde: Bærum bibliotek
Kullgården lå omtrent der lyktestolpen midt på bildet står. Bildet viser Finstadgården sett fra syd. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning

Kullgården (Skippergården)

Johnsegården er trehuset litt til høyre for midten av bildet. Trehuset til venstre er Wallegården, og bak denne, litt til høyre, ligger Finstadgården (Finstad Autoco). Mellom Johnsegården og Wallegården lå Kullgården som ble revet for å gi plass til bensinpumpene vi ser på bildet. Til venstre for Wallegården ser vi Hafsåsgården, og øverst i venstre hjørne ser vi Villa Høegh. Bilde er fra 1944. Kilder: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart