Tilbake til startsiden

Adressen er Hamangskogen 15. (Gårdsnr. 83, Bruksnr. 183)

Hagelund var et småbruk som ble skilt ut fra Løkke i 1818 og kjøpt av Søren Auensen som hadde vært tjenestedreng på Øvre Ringi. To parseller av Evje ble senere kjøpt opp av Hagelund og lagt til småbruket.

I 1939 eide Hamang papirfabrikk Hagelund, som da var på 331,5 dekar (mål), hvorav 121,5 dekar var jordbruksareal og 50 dekar barskog. Besetningen var 25 hester og 21 svin. Det ble dyrket
15 dekar havre, 25 dekar poteter, 11 dekar kål og 0,5 dekar jordbær, 2,5 dekar bønner,
1 dekar purre, 0,5 dekar selleri, 0,2 dekar persille og 5 dekar tomat på friland. I hagen var det
99 frukttrær og 46 bærbusker.

Eieren av Hamang papirfabrikk, Eyvind Lyche, var meget interessert i galoppsport, derfor ble mange hester registrert på Hagelund. Nå er jordveien på Hagelund utparsellert til vei.

En låve fra 1944 er den eneste bygningen som står igjen etter småbruket Hagelund. Ermanno Martinuzzi, som bygget Il Tempo Gigante til filmen Flåklypa Grand Prix, har holdt til i bygningen med sitt veteranbilverksted siden slutten av 1970-tallet.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

SEFRAK-registeret

Sandvika kultursti. Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

 

 

 

 

  

Hagelund 1977. Sett fra syd. Vi ser våningshuset og låven. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Låven på Hagelund 2019. Dette er den eneste bygningen på Hagelund som er igjen. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Hagelund

Hagelund 1866. Tegning av landskapsmaler Philip Barlag. Kilde: Bærum bibliotek
Låven sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Hagelund 1982. Kilde: Bærum bibliotek