Tilbake til startsiden

Adressen var Elias Smiths vei 18. (Gårdsnr. 52, Bruksnr. 167)

Elko-bygget var fabrikklokaler for firmaet Elektrokontakt, senere Elko.

Bygget ble oppført 1960/1961 etter tegninger av de lokale industriarkitektene Franz Wozak og Gunnar Bugge. Bygget ble utvidet med lager østover i 1971.

Elko produserte elektrisk installasjonsmateriell, det vil si brytere og stikkontakter. Firmaet ekspanderte med fabrikk i Modum kommune i 1970, og i 2000 ble norgesproduksjonen samlet der, mens fabrikkdriften i Elko-bygget i Sandvika opphørte. Elko beholdt kontorer i Sandvika,
200 meter lengre nordvest i Eivind Lyches vei 10, mens Pinsekirken i Bærum flyttet inn med kontorer i Elko-bygget i 2003.

I 2008 ble det foreslått å rive Elko-bygget, og erstatte det med en rekke næringsbygg i
øst - vestretning. Forslaget møtte motstand fordi det inneholdt et høyhus på 70 meter (20 etasjer), men etter at maksimal byggehøyde ble litt mer enn halvert, ble planene godtatt i 2011. Rivning av Elko-bygget begynte i august 2013. Bildet ovenfor viser den nye bygningen som har kommet opp.

Bedriftsøkonomisk Institutt Bl har også hatt lokaler i Elko-bygget.

ELKO har vært eid av Schneider Electric siden 1990, og har (2022) kontorer på Ryen i Oslo, i samme bygg som Schneider. De har et høyautomatisert produksjonsanlegg på Åmot i Modum.


Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 54.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by - en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

ELKO

 

 

 

 

 

 

  

Elko-bygget sto der den nye blokken til venstre står i dag. Til høyre ser vi Birkedal.
Sett fra nordvest. Bildet er fra 2022. Kilde: Google Maps

A/S Elektrokontakt. Elko-bygget