Tilbake til startsiden


Kjørboalleen gikk fra Kjørbo til Grindstua. Veien fortsatte videre til Kjørbotangen der Kjørbo hadde sin havnehage (denne delen er ikke med på kartet).

Alleen var meget vakker og var en berømt kjærlighetssti.

Alleen gikk opprinnelig der glassgaten gjennom Kommunegården går og videre Claude Monets allé.


Kilde:

Kulturminner i Sandvika. (2005). Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

 

 

 

 

 

 

  

Ovenfor:
Vi ser Kjørboalleen
går diagonalt gjennom bildet fra Kjørbo til Grindstua. Den brune streken viser at alleen fortsatt er synlig
. Stiplet grønn strek viser at alleen ikke
er synlig. Kilde: Bærumskart

Kjørboalleen

Til høyre:
Kjørboalleen mot Kjørbo. Sett fra nordvest.

Nedenfor:
Kjørboalleen mot Kommunegården.
Sett fra sydøst.

Bildene er tatt i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning

 

 

Kjørbo

 

 

 

Grindstua lå her