Tilbake til startsiden

Adressen er Elias Smiths vei 29. (Gårdsnr. 52, Bruksnr. 26)

Eiendommen er fradelt Kjørbo. Huset ble bygget i år 1900 og har en laftet kjerne.

Maleren Erik Werenskiold med familie bodde her høsten og vinteren etter Fleskumsommeren 1886, da flere kjente malere var samlet på Fleskum.

Uthuset fra 1932, Elias Smiths vei 27, hadde lenge tilnavnet ”Det elendige”. Se nestøverste bilde.

I huset har Bærum Elektriske A/S holdt til, og det har vært legekontor her.
Birkheim Landhandleri ble etablert av Johan Petter Johnsen i 1922. Butikken ble drevet av datteren Lizzi og svigersønnen Nicolai O. Ruud, inntil disse startet egen butikk på Bekkestua i 1929. Johan Petter Johnsen hadde vært gullgraver i Australia, funnet gull der og kommet hjem for å starte ny virksomhet. Han spekulerte i at nå kom det biler som trengte bensin, og han bygget bensinstasjonen, Birkheim bensinstasjon, ved Birkheim.

Kristian Fjeld overtok forretningen i 1939. Han ble etterfulgt av Aksel Bakken.

I 1960 ble bensinstasjonen modernisert, og det ble bygget rom for overnattingsgjester. Begge deler ble nedlagt i 1985 (1982?).

Se også Mer om bensinstasjonene

Se også: Mer om handel i Bærum


Kilder:

Sandvika kultursti. Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Kulturminner i Sandvika. (2005). Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

SEFRAK-registeret

Lokalhistoriewiki

Asker og Bærum i Gamle og nye bilder

 

 

 

 

 

  

Birkheim. Bildet er tatt en gang mellom år 1900 og 1910. Sett fra sydvest.
Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Vi ser Birkheim midt i bildet. Bildet er fra 1981. Sett fra sydvest. Den gangen lå det en bensinstasjon, Birkheim bensinstasjon, i Elias Smiths vei 31. Kilde: Bærum bibliotek

Birkheim

Birkheim 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Birkheim 2019. Dette var tidligere et uthus. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning
Birkheim med Birkheim Landhandleri tidlig på 1900-tallet. Sett fra sydøst.
Kilde: Lokalhistoriewiki
Birkheim og bensinstasjonen 1918. Johan Petter Johnsen står foran sitt livsverk.
Se teksten nedenfor. Kilde
: Asker og Bærum i Gamle og nye bilder