Tilbake til startsiden

Bjørnegårdsstua lå i Industriveien 2. (Gårdsnr. 51, Bruksnr. 2)

Bjørnegårdsstua ble fradelt Bjørnegård i 1886.

I dette området slo flere kunstnere seg ned.  Smed Harald Hansen, som bodde i huset vi ser rett bak Bjørnegårdsstua på bildet ovenfor, leide ut Bjørnegårdsstua til Gerhard Munthe og hans unge frue Sigrun. De to giftet seg i 1886, høsten etter Fleskumsommeren, og flyttet da til Bjørnegårdsstua. På samme tid bodde Erik Werenskiold med sin kone Sofie på naboeiendommen Birkeheim.
Fleskumsommeren var navn på en periode da en del malere var sammen på Fleskum. De innledet nyromantikken i norsk malerkunst.

Jørgen Christian Kanitz, som grunnla Asker og Bærums Budstikke, bodde også en periode i Bjørnegårdsstua.

Senere ble Harald Hansens hus overtatt av Sandvika Mandskor og ble kalt Sangerhuset.

Bjørnegårdsstua ble revet 1986.


Kilder:

Bæringen 8. oktober 2015

Bærum bibliotek

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet.

Bærumskart

 

 

 

 

 

 

  

Bjørnegårdsstua omkring 1900. Bakenfor til høyre ser vi smed Harald Hansens hus. Han eide Bjørnegårdsstua og leide denne ut. Vi ser Jongsåsveien (nå Gamle Jongsåsvei) til venstre og Ringeriksveien til høyre. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Bjørnegårdsstua og Harald Hansens hus lå der den brune bygningen til venstre ligger
i dag (2019). Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning

Bjørnegårdsstua og smed Harald Hansen

Vi ser Harald Hansens smie. Den ble bygget i 1886 og revet i 1981. Til høyre ser vi
Elias Smiths vei 31
der det var overnatting. Ifølge Bærumskart hadde Harald Hansen smier både ved Harald Hansens hus og ved Elias Smiths vei 31. Kilde: Bærum bibliotek