Tilbake til startsiden

Tegninger av veifasader

Tegningene er hentet fra
Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by - en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

Vi tenker oss vi står midt i Gågaten, Rådmann Halmrasts vei, og ser mot sydvest.
Hvis vi sto der før 1960-tallet, ville vi sett det som er tegnet øverst på bildet nedenfor. (Bankgården ble også kalt Nafstadgården).
Den gangen het for øvrig gågaten Ringeriksveien. Nederst ser vi hva vi ville sett omkring 2005.
Vi tenker oss nå at vi snur oss og ser mot nordøst.
Hvis vi sto der før 1960-tallet, ville vi sett det som er tegnet øverst på bildet nedenfor.
Nederst ser vi hva vi ville sett omkring 2005.
Vi tenker oss vi står midt i Elias Smiths vei, og ser mot sydøst, mot Løkketangen.
Hvis vi sto der før 1960-tallet, ville vi sett det som er tegnet øverst på bildet nedenfor.
Nederst ser vi hva vi ville sett omkring 2005.
Vi tenker oss vi står i Engervannsveien og ser mot nordvest.
Hvis vi sto der på 1930-tallet, ville vi sett det som er tegnet øverst på bildet nedenfor.
Nederst ser vi hva vi ville sett rundt århundreskiftet (1997–2005).
Helgerudgården