Tilbake til startsiden

Adressen er Sandviksveien 184. (Gårdsnr. 52, Bruksnr. 66)

Den 17 000 kvadratmeter store bygningen ble oppført i 1968 som produksjons- og kontoranlegg for Radionette Norsk Radiofabrikk, senere en del av Tandbergs Radiofabrikk. Tandbergs Radiofabrikk gikk konkurs i 1978. Dermed var det også slutt for Radionette-fabrikken.

Arkitekt for bygningen var Guttorm Bruskeland. Kappehvelvet i betong over søyleløs hall var i sin tid en takkonstruksjon som vakte oppsikt i vide kretser for sin spennvidde.

Næringslivets Informasjonssenter, Info-Rama, ble etablert høsten 1982 av
Sig. Bergesen d.y. & Co og Hans Preben Mehren med eierandeler på
henholdsvis 75 % og 25 %.
Bergesen og Mehren utviklet bygningen der Radionette hadde vært til messe- og utstillingsvirksomheten Info-Rama med et stort konferansesenter i fjerde etasje. De oppførte også Sheraton Hotel Oslofjord, senere Thon Hotel Oslofjord, på nabotomten i 1985. Hotellet og messesenteret ble knyttet sammen via et underjordisk anlegg med selskapslokaler og nattklubb.

Hageproduktkjeden Plantasjen etablerte seg med utsalg i den østre delen av bygningen i 1992.

Info-Rama ble solgt til Olav Thon Gruppen i 1998. Messedriften ble solgt til Norges Varemesse og flyttet til Sjølyst i år 2000. Etter 2002 ble Info-Rama bygget om til kontorer og salgsarealer for blant andre Plantasjen, Elkjøp, Trygge Rom, Oslo VVS Senter og XXL Sport & Villmark. Bygningen er senere innlemmet i Sandvika Storsenter som åpnet i 2007.


Mer om Radionette
Radionette er et norsk varemerke skapt av Jan Wessel, opprinnelig brukt i produksjon og markedsføring av radioapparater. Navnet var ment å gjenspeile apparatenes små og nette dimensjoner. I dagligtale blir merkenavnet også brukt om radiofabrikken som Wessel grunnla.

Ordinære radiosendinger i Norge startet i 1925, og dette skapte en voksende etterspørsel for radiomottakere. Som ung entusiast konstruerte og solgte Wessel sine første radiomottakere fra pikeværelset i familiens leilighet i Bygdøy Allé 67 i Oslo.

Selskapet A/S Jan Wessel Radiofabrikk Radionette ble stiftet 27. september 1927.

Blant dem som vokste opp i etterkrigsårenes Norge, blir Radionette først og fremst assosiert med den bærbare Kurér-radioen. Med 700 000 produserte eksemplarer, i ulike varianter, fra 1950 til
ca. 1970 er denne modellen uten sidestykke i Norsk radiohistorie.

Radiomarkedet var i nedgang på 60-tallet, og selv om Radionette utvidet produktporteføljen til båndspillere på midten av 50-tallet og startet produksjon av svart/hvitt-fjernsynsapparater i 1961, strevde man for å opprettholde salget. For å samle all produksjonen, som nå foregikk i mindre fasiliteter spredt over hele Oslo, ble det investert 35 millioner kroner i en stor produksjonshall i Sandvika. Hallen stod klar for innflytting i 1968, og er omtalt ovenfor. Konsernet hadde på dette tidspunktet ca. 1 000 ansatte.

Fra 1969 gikk bedriften med betydelige underskudd. Jan Wessel trakk seg tilbake i 1970 og overlot roret til Asbjørn Bjørvik (som til da hadde ledet datterselskapet og produksjonsbedriften RadioVisjon A/S). Vanskene førte til at styreformann Jens Christian Hauge gikk inn i samtaler med erkerivalen Tandberg om et mulig oppkjøp. Et oppkjøp av Wessels selskaper ble godtatt av Tandberg, med virkning fra 22. juni 1972.

Tandbergs eget salg møtte nedgang fra 1975, og i 1977 stod konsernet i en likviditetskrise. Sommeren 1978 ble Radionette-selskapene lagt ned og strøket fra bedriftsregisteret. Tandberg ble erklært konkurs i desember samme år.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia (Om Info-Rama)

Wikipedia (Om Radionette)

 

 

 

 

 

  

Info-Rama 1982. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Info-Rama sett fra syd. De satset på å markedsføre seg til flypassasjerer til og fra Fornebu. Vi ser Rica Hotel til venstre. Bildet er tatt etter 1978. Kilde: ukjent

Info-Rama, Tidligere Radionette og Tanberg

Radionettefabrikken lå i bygningen i 1968. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden

 

 

I bygningen med det røde taket lå Radionette Norsk Radiofabrikk og senere Info-Rama. Vi ser en bit av Sandvika Storsenter oppe til høyre og Thon Hotel Oslofjord nede til venstre. Bildet er fra omkring 2020. Kilde: kart.1881.no