Randersgården 1940

 

Tilbake til startsiden

Adressen er Engervannsveien 39. (Gårdsnr. 83, Bruksnr. 15)

Parsellen ble fradelt Løkke i 1889 til kjøpmann A. Hansen som bygget det første huset, Hansengården, på stedet i 1890.

Huset leide han ut til Bærum Middelskole. Skolen flyttet til eget bygg i 1897.

Fru Julie Randers-Christiansen kom til Sandvika i 1897. Hun startet manufakturforretning og leide lokale hos kjøpmann A. Hansen. Hun kjøpte seg tidlig en strikkemaskin og hun sydde klær selv.
I 1910 kjøpte hun gården, under navnet Randersgården. Julie Randers-Christiansen var en dyktig forretningskvinne og aktiv i Sandvikas sosiale liv.
I den første tiden leide hun ut et rom innenfor butikken til Bærum kommune, hvor den samlede kommuneadministrasjonen hold til inntil Kommunelokalet ble bygget. Senere holdt en skoleklasse til i samme rom inntil ny skolebygning på Evje sto ferdig.

I forretningen solgte Julie Randers-Christiansen dame- og herreklær, og kjøpmann Klempe drev en avdeling for herreklær. Forretningen var trolig den første spesialforretning i Sandvika.

I 1937 ble gården ødelagt av brann. Laftetømmeret i bygningen var delvis intakt etter brannen og ble brukt til å bygge våningshus på Rud. Her ble det lagt panel utenpå tømmeret.

Ny Randersgård ble bygget, og den nåværende (2023) gården sto ferdig i 1939. Den var tegnet av arkitekt Sigurd Ellingsen fra Sarpsborg.

Gården fikk et hypermoderne funksjonalistisk design. Den ble bygget med forretninger i første etasje, legekontorer i andre og boliger i tredje og fjerde etasje. Etter hvert ble det flere kontorer og færre boliger.

Gården hadde banker og forsikringsselskaper blant sine leietakere.

For barna i Sandvikaområdet var Eventyrrommet med julesaker og julemasker hos Randers en stor opplevelse. Dette var det Henriette Johansen som sto for.

Gården har aldri vært tilbygget eller påbygget.

Gården har i senere tid rommet ulike typer forretninger og kafédrift, blant annet Asker og Bærum Symaskinsenter, Stoffhjørnet og Kaffebrenneriet.
Lampeverkstedet i bakgården er en siste rest av H. Munthe-Kaas A/S elektriske forretning som drev her i mange år. Verkstedet eksisterer fortsatt (2019).


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie 90 og s.112


Kilder:

Bærum kommune. Månedens kulturminne

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Myhre, Jan Eivind (1982). Asker og Bærums historie. Bærum 1840–1980. Universitetsforlaget

Kostveit, Eva Holo. (2023). Sandvikas sterke kvinner. Årbok for Asker og Bærum historielag
nr. 64.
Kan lånes på bibliotekene i Bærum

 

 

 

 

  

Vi ser den gamle Randersgården midt i bildet. Den lille bygningen med fire vinduer var middelskolens gymnastikksal. Bildet er tatt i år 1900. Sett fra sydøst.
Kilde: Bærum bibliotek
Ovenfor: Randersgården 2019. Sett fra sydøst.

Til høyre: I bakgården ligger et lampeveksted.

Foto: Knut Erik Skarning

Randersgården

Den gamle Randersgården år 1900. Sett fra sydøst. Kilde: Prospektkort
Den gamle Randersgården. Sett fra øst. Kilde: Prospektkort
Randersgården er det mørke huset til høyre. Sandvika Samvirkelag ligger litt til venstre for midten av bildet, til venstre for elven. Bak Randersgården og Samvirkelaget ser vi bebyggelsen på Løkketangen. Sett fra nordøst, fra Løkkeåsen. Bildet er tatt omkring
år 1900. Kilde: Bærum bibliotek