Tilbake til startsiden
Boplassen er avmerket med brun trekant. Kilde: Kulturminnesøk

Boplass

Boplassen er fra yngre steinalder (4000 fvt.−1800 fvt.).

På et 5 x 8 meter stort område ble det tatt ni prøvestikk. To var positive. I hvert av de to positive prøvestikkene ble det funnet et flintavslag.


Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

 

Boplassen lå til venstre på bildet, foran den store haugen. Bidet er tatt i 2019.
Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning