Tilbake til startsiden

John Johnsen fra Nordre Grini i Vestre Bærum kjøpte huset, som ble kalt Johnsegården.

John Johnsen drev som vognmann (drev med transport av varer og mennesker). Han døde i 1895. I 1903 var Lena Johnsen eier. Så overtok sønnen John gården. Deretter var barbermester Johnsen eier.

Gården ble til slutt solgt til Finstad Auto Co. Gården ble revet for å gi plass til utvidelse av verkstedet til Finstad.


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Bærum bibliotek

Bærumskart

 

 

 

 

  

Det grå huset midt i bildet er Johnsegården. Hitenfor ser vi Kullgården (Skippergården) med rødbrunt tak. Helt til venstre ser vi en del av Wallegården. Sett fra sydvest.
Bildet er fra 1907. Kilde: Bærum bibliotek
Johnsegården lå der høyre del av Finstadgården ligger i dag. Bildet viser Finstadgården sett fra syd. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning

Johnsegården

Johnsegården er trehuset til høyre. Trehuset litt til venstre for midten av bildet er Wallegården, og bak denne, litt til høyre, ligger Finstadgården (Finstad Autoco). Mellom Johnsegården og Wallegården lå Kullgården som ble revet for å gi plass til bensinpumpene vi ser på bildet. Til venstre for Wallegården ser vi Hafsåsgården, og øverst i venstre hjørne ser vi Villa Høegh. Bilde er fra 1944. Kilder: Bærum bibliotek
Johnsegården
Se også Detaljkart