Tilbake til startsiden

Dette er en klart markert jordhaug med en fordypning i midten. Diameteren på fordypningen er
ca. 1 meter og dybden ca. 0,75 meter. Haugen er en rest etter en skytterstilling fra andre verdenskrig (1940−1945). Man kan lett tro det er en gravhaug. I sydøst, til høyre for bildet ovenfor, står det sementpilarer som er rester av et fjernet Roklubbhus.


Kilde:

Kulturminnesøk

 

Skytestillingen er markert med brun trekant. Kilde: Kulturminnesøk

Skytestilling på Kalvøya

Skytestillingen i 2019. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning