Tilbake til startsiden


Adressen er Elias Smiths vei 16. (Gårdsnr. 52, Bruksnr. 14)

Tomten ble fradelt Kjørbo. Huset ble bygget i 1927.

I huset har det vært bolig, forretninger og barbersalong.

I 2023 var det Den Nyapostoliske Kirke som holdt til i bygningen.
Den Nyapostoliske Kirke er et kirkesamfunn som legger vekt på endetid og åndsutrustning. Den Nyapostoliske Kirke utgikk fra irvingianerne i 1863, og kalles også ny-irvingianere.
I Norge ble kirken etablert på 1970-tallet.


Se også: Mer om handel i Bærum


Kilder:

Sandvika kultursti. Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

Kulturminner i Sandvika. (2005). Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Store norske leksikon

 

 

 

 

  

Birkedal 2019. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning

Birkedal

 

Birkedal 2023. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning