Tilbake til startsiden


Høyvekta var et rødt plankehus som var åpent i begge ender. Når vognene med høy kjørte inn på vekta, kom fru Ørnell med blokk og blyant og noterte vekten.

Vekta tilhørte opprinnelig Anthon Walle, men ble overtatt av kommunen. Det ble klaget på at vekta var upålitelig.

I 1931 ble vekta fjernet.

Opprinnelig var det slik at alle kjøpsteder måtte ha en vekt for å veie forbruksvarer som ble ført inn i byen, blant annet av bøndene i omlandet. Dette ble gjort for å kunne kreve inn konsumpsjonsskatten, som gjaldt fra 1680 til 1826, og som var datidens omsetningsskatt (moms). Høy som skulle brukes av byens kuer og hester, måtte derfor veies. Dermed fikk vi navnet Høyvekt.


Kilder:

Nettum, Rolf Nyboe (red). (1994). Det Sandvika som forsvant

Moss byleksikon

 

 

 

 

  

Vi ser Walles Hotel foran til venstre. Høyvekta ligger i det lille huset vi ser bak til høyre. Bildet er tatt på begynnelsen av 1900-tallet. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek
Høyvekta lå foran lyktestolpen med rødt skilt til venstre (foran trærne).
Foto: Knut Erik Skarning

Høyvekta

Se også Detaljkart