Tilbake til startsiden

Justisbygget ble reist i 1974. Anlegget består av fire delvis sammenhengende bygninger: Tinghuset med tilbygg fra 1994, det som tidligere var Politihuset og Gymnastikkbygget.
Adressen er Malmskriverveien 2.

Bygningens opprinnelige navn var Statens hus i Sandvika, men gjennom byggeperioden ble navnet endret til Justisbygget i Sandvika. Etter overtakelsen valgte brukerne å kalle hele bygget Tinghuset.

Tinghuset og Politihuset er forbundet med en underjordisk gang som har vært kalt "Sukkenes tunnel". I Venezia ligger "Sukkenes bro" der fangene sukket når de ført inn i fengslet og fikk et siste glimt av den venezianske lagunen gjennom gittervinduene.

Fasadene i Tinghuset preges av de prefabrikkerte betongelementene med tette felt og vindusfelt med platekledde brystninger - typisk for arkitektene Engh og Seip. Underetasjen er noe inntrukket i forhold til resterende bygningsvolum. Tinghuset har høy arkitekturhistorisk verdi, og er et representativt eksempel på prefabrikkert betongarkitektur fra 1970-tallet.

Røde diagonaler, Arnold Haukelands skulptur fra 1973 i malt stål, har som mange av hans skulpturer en nær tilknytning til arkitekturen. Den tar opp i seg de kvadratiske formene i tinghuset, samtidig som den gjennom sin dreiebevegelse og rødfarge leker med arkitekturens stive former og grå monotoni. Skulpturens bevegelige kvadrater er en lek med form og farger, samtidig som man kan tolke det som et bilde på rettsvesenets fleksibilitet og firkantethet.

I 2009 flyttet politiet inn i lokaler i Kjørboveien 33 på Kjørbo. Her lå tidligere Hydro Olje & Energi.

Tinghuset, Kunnskapssenteret og flere andre bedrifter disponerer nå (2019) lokaler i det tidligere Politihuset.

Bærum kommunestyre vedtok 31. mai 2017 at fire sentrale kvartaler i gamle Sandvika skal rives for å gi plass for ny bebyggelse, som vil gi en tredobling av dagens bygningsmasse. De fire kvartalene er Andenæskvartalet (Andenæsgården og Aamodtgården), Helgerudkvartalet (Helgerudgården og Rådmannsgården), Tinghuskvartalet og Finstadkvartalet.

Mer om Asker og Bærum tingrett
Asker og Bærum tingrett holder til i Tinghuset. Tingrettens dømmende oppgaver består i hovedsak i å avgjøre straffesaker og løse privatrettslige tvister. Forvaltnings- og registreringsoppgavene består blant annet av dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattester, notarialforetninger, vigsler og registrering av partnerskap.

Asker og Bærum ble etablert som eget sorenskriverembete i 1948, etter at de to kommunene tidligere hadde vært underlagt Aker sorenskriverembete. I 1957 ble domstolen delt i to, henholdsvis Asker sorenskriverembete og Vestre og Østre Bærum sorenskriverembete. I 1972 ble de to geografisk oppdelte domstolene slått sammen, men delt funksjonsmessig. Asker og Bærum herredsrett fikk de dømmende funksjonene, mens Asker og Bærum herredsskriverembete fikk skifterettsfunksjonene, tinglysningen og tvangssakene. I 1992 ble de to slått sammen til ett embete – Asker og Bærum herredsrett, fra 2003 betegnet Asker og Bærum tingrett. Blant de oppgavene som tidligere tilhørte Asker og Bærum herredsskriverembete, ble handelsregisteret overført til Brønnøysund i 1988, mens Statens kartverk på Hønefoss overtok tinglysningen i 2004.


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie. Gå til s. 90 og s.112.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum politistasjon

regjeringen.no

Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by - en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

Wøllo, Knut (Red.). (1996). 100 år i Sandvika - en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

 

 

 

 

 

  

Ovenfor: Oversiktsbilde som viser Justisbygget (Tinghuset og Politihuset) 2004. Sett fra syd.
Kilde: kart.1881

Til høyre: Skulpturen "Røde diagonaler" laget av Arnold Haukeland.
Foto: Knut Erik Skarning
Vi ser det gråbrune Tinghuset midt i bildet og den hvite bygningen som før var Politihuset til høyre. Foran ser vi Finstadgården. Sett fra syd. Bildet er fra 2019.
Foto: Knut Erik Skarning

Justisbygget (Tinghuset og Politihuset)

Vi ser det som var Politihuset fra 1974 til 2009. Sett fra øst. Bildet er tatt i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning
Dette var opprinnelig Politihuset
Gymnastikkbygget
Tinghuset
Trygdegården
Skulpturen "Røde diagonaler"