Tilbake til startsiden


Adressen er Sandviksveien 161 og 163. (Gårdsnr. 7, Bruksnr. 18)

Finstadgården ble bygget i 1953 med Magnus Poulsson og Arnstein Arneberg som arkitekter. Entreprenør var Ing. E. Selmer. Finstadgården ble ikke oppført slik den opprinnelig ble tegnet, og bygget har blitt kritisert for å være stygt.

Finstads Autoco AS er en bilforhandler som ble etablert i 1924 av Paul Finstad i stallen til kjøtthandler Hjalmar Bjerkås ved Bjerkåsgården. Finstad solgte bilmerket Ford. Han døde i 1940, og Bjarne Røhne og Hans Jørgen Selmer overtok bilforretningen. De tok i bruk den nye Finstadgården i Sandviksveien 163 i 1953. I 1954 ble Sandvika Bilutleie etablert.

Røhne og Selmer skilte lag i 1965. Røhne drev virksomheten i Asker og Bærum videre i Finstadgården. I 1968 ble lokalene utvidet og fikk en egen avdeling for oppretting og lakkering, og et eget parkeringshus. Finstad Last og Vare ble etablert i 1979.
Tom Røhne overtok som forhandler og styreformann etter sin far i 1980.

Ford var Asker og Bærums mest solgte bilmerke i 15 år på rad frem til 1992.
I 1992 overtok Ford Motor Norge AS selv distribusjonen og salg av Ford. De etablerte seg i Kværner Kuldes tidligere lokaler i Jongsåsveien. Her var det større plass.

i 1998 etablerte Tom Røhne Finstadgårdens Bilsenter AS i virksomhetens opprinnelige lokaler. Firmaet drev med import av biler. Etter få år overtok Møller bil. Senere har Snap Drive (bilverksted), NAF (Norges Automobil-Forbund), KIWI Sandvika, San Marino Pizza & Grill, Rio Frisør og The BBQ shop holdt til i bygningen.
I 2023 var Johs. Hansen Eiendom AS gårdeier.

Kreditkassen etablerte seg i Finstadgården i Sandvika i 1954. Der ble filialen drevet inntil den nye Kreditkassegården, senere kalt Rådmannsgården, sto klar i 1976.

Bærum kommunestyre vedtok 31. mai 2017 at fire sentrale kvartaler i gamle Sandvika skal rives for å gi plass for ny bebyggelse, som vil gi en tredobling av dagens bygningsmasse. De fire kvartalene er Andenæskvartalet (Andenæsgården og Aamodtgården), Helgerudkvartalet (Helgerudgården og Rådmannsgården), Tinghuskvartalet og Finstadkvartalet.

Mer om NAF Asker og Bærum
NAF Asker og Bærum (Norges Automobil-Forbund avdeling Asker og Bærum) er en lokalavdeling av NAF, stiftet 19. november 1931 på Løkke restaurant.

Otto G. Mejlænder var primus motor og stod bak tanken om å opprette en egen avdeling i Asker og Bærum. Senteret i Finstadgården i Sandviksveien 163 åpnet i 1999 og er en av Norges største NAF-avdelinger. Senteret oppfattes som NAF-medlemmenes eget "hjem" i Asker og Bærum.

I 1970 ble det startet en egen Junioravdeling i NAF, hvor hovedfokuset var ungdom og bilsport. Junioravdelingen ble raskt en ledende aktør innen bilsport i Norge. I 2007 endret denne avdelingen navn til NAF Motorsport Asker og Bærum.


Mer om arkitekt Arnstein Arneberg nederst på siden om Svingen.

Mer om Magnus Poulsson nederst på siden om Gullia.


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Finstads Autoco)

Lokalhistoriewiki (Om NAF Asker og Bærum)

Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by - en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

Bærum kommune - Månedens kulturminne

 

 

 

 

 

 

  

Finstadgården 1956. Sett fra vest. Kilde: Bærum bibliotek
Finstadgården 2019. Sett fra sydvest.

Til høyre: I 2023 holdt The BBQ shop til på sjøsiden (sydsiden) av bygningen.

Foto: Knut Erik Skarning

Finstadgården

Finstadgården 2019. Sett fra nordvest. Snap Drive til venstre. Foto: Knut Erik Skarning
Slik så det ut i 1907, før Finstadgården ble bygget. Helt til venstre ser vi Wallegården. Kullgården (Skippergården) er huset med rødbrunt tak. Det grå huset midt i bildet er Johnsegården. Sett fra vest. Kilde: Bærum bibliotek
Gammel plakat