Tilbake til startsiden

Adressen er Rådmann Halmrasts vei 18. (Gårdsnr. 7, Bruksnr. 30)

Vognmann Fredrik Berntsen eide et hus her i 1870. En vognmann var en som drev med transport av varer eller mennesker. Han satte opp et nytt hus i 2 etasjer i 1898.

Ole Aamodt og hans familie fra Lommedalen overtok senere gården og bygde på huset. Mot veien lå glassmagasin, tobakksforretning og barbersalong. I underetasjen lå en filial for innskuddsvirksomhet i Bærum Sparebank.

Da Ola døde, måtte enken Ragnhild Aamot bestyre gården. Hun tok imot leieboere for å forsørge familien. Hun åpnet og drev også det nevnte glassmagasinet.
Ragnhild Aamot var samfunnsengasjert. Hun var med i Sandvika Vel, var med å stifte Vestre Bærum Sanitetsforening i 1920, og hun var aktiv i Sandvika Kvinneforening og i Bærum Husflidsforening. Hun var dessuten en av landets første kvinner som tok sertifikat.

Jørgen Kulberg og sønnen Ragnar drev frisersalong i Åmodtgården i mange år. Da gården ble revet, flyttet frisersalongen først til Engervannsveien 35 og senere til Ringeriksveien 42 mellom Løkke bro og Frelsarmeen.

I en nisje i kjellermuren i Åmodtgården satt "Mor i nøden". Hun solgte pølser, men også brusflasker med "noe godt" i.

Den gamle gården ble revet, og en ny Amodtgård ble oppført i 1962. Denne ble overtatt av Ragnhilds fire barn som solgte i 2013.

Bærum kommunestyre vedtok 31. mai 2017 at fire sentrale kvartaler i gamle Sandvika skulle rives for å gi plass for ny bebyggelse, som vil gi en tredobling av dagens bygningsmasse. De fire kvartalene er Andenæskvartalet (Andenæsgården og Aamodtgården), Helgerudkvartalet (Helgerudgården og Rådmannsgården), Tinghuskvartalet og Finstadkvartalet.


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Sandvika sentrum øst − områderegulering

SEFRAK-registeret

Kostveit, Eva Holo. (2023). Sandvikas sterke kvinner. Årbok for Asker og Bærum historielag
nr. 64.
Kan lånes på bibliotekene i Bærum

 

 

 

 

  

Eldre bilde av Åmodtgården.
Kilde: Nettum, Rolf Nyboe (red). (1994). Det Sandvika som forsvant
Vi ser Åmodtgården til høyre. Sett fra nordøst.
Bildet er tatt i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning

Åmodtgården

Stallen på Åmodtgården år 1900. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart