Tilbake til startsiden

Adressen er i dag Rådmann Halmrasts vei 16. (Gårdsnr. 7, Bruksnr. 37)

På tomten lå et eldre hus der Ekornrud begynte sin forretning i 1904. Det gamle huset ble reist på midten av 1800-tallet og ble revet i 1939.

Den nye Ekornrudgården ble bygget av Olaf Ekornrud for firmaet O. J. Ekornrud 1939/1940.  

Det var forretninger I første etasje, kontor i andre etasje og leiligheter i tredje og fjerde etasje. Ekornrud drev først kolonialhandel, senere jernvareforretning.

Et tilbygg ble reist 1964/1965 med Arvid Paye Bisgaard som arkitekt. Firmaet O. J. Ekornrud ble nedlagt i 1968 og eiendommen solgt.

I dag er Ekornrudgården en del av Andenæs Eiendom. Her er det forretninger og kontorer.


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet.

Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by - en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

 

 

 

 

 

 

  

Vi ser Ekornrudgården helt til høyre, Bildet er tatt i 1915. Sett fra nord. Fra venstre ser vi disse husene: En liten bit av apoteket, Tjernsligården, Bjerkåsgården, Moegården, Nafstadgården og Ekornrudgården. Kilde: Bærum bibliotek
Vi ser Ekornrudgården midt i bildet. Sett fra nordøst. Bildet er tatt i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning

Ekornrudgården

Se også Detaljkart