Tilbake til startsiden

Den første Ringigården ble bygget av Jahn Ringi omkring 1835. Det lå forretninger i første etasje og kontorer og bolig i andre etasje.

Ringigården utviklet seg til et sentrum i det gamle Sandvika. Det var skysstasjon i huset og kommunestyret holdt sine møter her fra 1873 til kommunelokalet ble tatt i bruk i 1899. Lensmannen hadde også kontor i Ringigården i noen år, og lokaler ble leid ut til forskjellige møter. Sist, men ikke minst, ble det drevet kafé med skjenkerett for øl og vin. Jahn Ringis sønn Carl var gift med Athilde Hansen som ble en kjent skikkelse i Sandvika under navnet Mor Ringi. Det var hun som drev kafeen.

Om somrene på 1860-tallet var det mange av elevene ved Eckersbergs malerskole i Christiania som bodde i Sandvika i Ringigården. Læreren selv bodde med sin familie i Villa Solbakken i Løkkåsveien 5. Elevene ved skolen malte mange motiver fra Sandvika. En av elevene var Hulda Grønneberg som blant annet malte bildet av hagen til Walle Hotel. Bildet er vist her.

I den gamle Ringigården holdt også Thorstensens farvehandel og barber Arthur Andersen til.

I 1928, startet Karl Christiansen (som tidligere hadde drevet Sandvika Mekaniske Verksted) eget rørleggerfirma i Ringigården.

Gården ble revet i 1957.og ny ble bygget i 1960.

I den nye Ringigården finner vi i dag blant annet Edvins Klær AS. Se mer om denne forretningen nedenfor. Tidligere lå forretningen til D. Johnsrud her. Den solgte klær for damer.


Mer om Edvins Klær AS
Forretningen ble etablert i Ringigården i 2014. Her selges klær for menn.

Navet har forretningen etter Edvin Kjell Thorson. I 1939 ble han ansatt ved farens herrekonfeksjonsfirma, Edvin Thorson, i Storgata 25 i Oslo, en forretning som han senere overtok. I 1945 startet han også sitt eget firma på Skedsmokorset, Edvin Thorson jr. AS, en trikotasjefabrikk for nettingundertøy, som blant annet lanserte en maskinheklet trøye:
EKT-helsetrøyen. Designet var opprinnelig Halvor Brun fra Uvdal ansvarlig for. Denne trøyen bygget på prinsippet om at et isolerende luftlag inntil huden holder på varmen, og ble en salgssuksess for Thorson. EKT er forbokstavene i Edvin Kjell Thorson.

Foruten å utvikle EKT-helsetrøyen, er også Edvin Kjell Thorson kjent som grunnlegger av EKT Rideskole på Ekeberg i Oslo og Langedrag Naturpark i Numedal.


Asta Helmers privatskole
Asta Helmers privatskole holdt til i den gamle Ringigården.

Asta Helmer hadde tidligere vært ansatt ved Bærum middelskole, men opprette sin egen skole i 1910. Skolen dekket første til femte klasse på barneskolen.

Asta Helmer var religiøs, og bibelhistorie sto hennes hjerte nærmest. Det hang et stort bilde av templet i Jerusalem over kateteret.

Dette var en betalingsskole og tiltrakk seg elever med forholdsvis velstående foreldre.

I 1928 la Asta Helmer ned sitt arbeid. Dorothy Burton, som var katolikk, overtok etter henne og holdt skole ved Fredenshavn.


Se også Skjenkerett og alkoholsalg i Bærum


Kilder:

Nettum, Rolf Nyboe (red). (1994). Det Sandvika som forsvant

Jacobsen, Jacob. (1979). Sandvika i Bærum. Kulturutvalget

Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

Disen, Ole. (2019). Eckersbergs malerskolesomrene i Sandvika. Skrift nr. 59. Asker og Bærum historielag. Finnes på bibliotekene i Bærum

purehelp.no

Wikipedia

Lokalhistoriewiki

Myhre, Jan Eivind (1982). Asker og Bærums historie. Bærum 1840–1980. Universitetsforlaget

 

  

Ringigården med Thorstensens farvehandel 1957. Sett fra nord. Vi ser Rådhuset i bakgrunnen. Kilde: Bærum bibliotek
Ringigården 2019. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning

Ringigården

Trebygningen litt til høyre for midten av bildet er Ringigården. Vi ser litt av trappen opp til Asta Helmers privatskole. Nede til venstre ser vi den nye Budstikkagården. Nede i høyre hjørne ser vi den gamle Brambanigården, Brambanis sommerhus, der Asker og Bærums budstikke holdt til noen år før den flyttet til den nye gården.
Sett fra sydøst. Bildet er fra 1929. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Over: Forretningen Edvins Klær som nå (2023) ligger i Ringigården, selger blant annet helsetrøyer. Kilde: Edvins Klær

Til høyre: Slik så en helsetrøye ut i 1962.
Kilde: digitaltmuseum.no