Tilbake til startsiden

Helmergården ble bygget av lensmann Hans Helmer på 1870-tallet.

Hans Helmer var ansatt i Asker og Bærum som lensmann fra 1869 til 1895.

Etter at kommunen overtok gården, ble den brukt til leiligheter for ansatte. Senere til kontorer.

Bærum Arbeidskontor ble åpnet i Helmergården i 1934.

Helmergården ble revet i 1958 for å gi plass til utvidelsen av Rådhuset. Materialene ble tatt vare på, og huset ble gjenreist som betjeningsbolig ved Bærum Sykehus.


Kilder:

Bæringen 4-2014

Sandvika kultursti. Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Wøllo, Knut (Red.). (2006). Sandvika. Fra tettsted til by - en billedkavalkade. Selskabet til Sandvikens vel

 

 

 

 

 

 

  

Helmergården er trehuset i bakgrunnen. Vi ser Rådhuset til venstre og Budstikkagården til høyre. Sett fra nordøst. Bidet er tatt i 1944. Kilde: Bærum bibliotek
Helmergården lå midt i dette bildet, til høyre for Rådhuset. Foto: Knut Erik Skarning

Helmergården

Helmergården 1950. Sett fra nordøst. Det står Bærum Arbeidskontor på skiltet.
Kilde: Bærum bibliotek
Vi ser Helmergården midt i bildet, foran Rådhustårnet. Vestfløyen på Rådhuset var ikke bygget ennå. Til venstre ser vi Budstikkagården og i bakgrunnen, til høyre for denne, ser vi litt av Wallegården. Sett fra sydvest, Bildet er tatt i 1935.
Kilde: Oslo Museum
Se også Detaljkart