Tilbake til startsiden

Adressen er Løkkeåsveien 2. (Gårdsnr. 83, Bruksnr. 23)

Kommunelokalet var tidligere administrasjonsbygg for Bærum kommune.

Etter at formannskapsloven ble vedtatt i 1837, leide Bærum lenge lokaler til sine politiske møter. De holdt til på Fornebo hovedgård, på Bærums Verk og i leide lokaler i Sandvika. På slutten av 1860-tallet hadde de lokaler i Wallegården, og fra 1873 i Ringigården.
Kommuneadministrasjonen skal også ha holdt til i Randersgården.

I 1899 ble kommunelokalet i Løkkeåsveien 2 bygget og tatt i bruk til administrasjon og politiske møter.

Bygningen ble oppført i dragestil etter tegninger av slottsarkitekt Hjalmar Welhaven. Bygget hadde herredsstyresal, formannskapssal og kontorer i første etasje, mens det var leiligheter i andre og tredje etasje.

I 1927 ble administrasjonen og den politiske virksomheten flyttet til det nye Rådhuset. Da benyttet kommunen bygget til egne kontorer frem til politiet flyttet inn i 1935. Det var kontorer i første etasje og arrestlokaler i kjelleren. I arrestlokalene var det mest sterkt berusede folk som ble satt inn. En gang ble en husvill familie, en mor med tre barn, innlosjert på en celle. Her, bak gitteret, feiret et av barna sin fødselsdag med servering av geitostsmørbrød på et steinbord.

Politiet ble værende i bygningen helt frem til 1972. Etter at politiet flyttet ut, har huset hatt mange brukere: Heimevernet, Bærum Husflidsforening, Klubben Fritidssenter for utviklingshemmede, og Kulturstasjonen. Siden 2001 har avdeling Tilrettelagt fritid i Bærum kommune hatt kontorer der. De har tilrettelagt for fritidsaktiviteter i både huset og andre steder. Kommunelokalet var også et av de mange stedene Biblioteket holdt til før det kom til Kinogården.

Tidligere lå det staller og utedoer i bakgården. Disse er nå revet.

Se også Mer om opprettelsen av Bærum kommune, styring av Norge generelt og styring av Bærum spesielt


Mer om Boliger og arkitektur: Se Rik på historie. Gå til s. 90 og s.112.


Kilder:

Nettum, Rolf Nyboe (red). (1994). Det Sandvika som forsvant

Bærum kommune - Månedens Kulturminne

Bærum bibliotek

 

 

 

  

Kommunelokalet 1984. Sett fra nordøst. Kilde: Bærum bibliotek
Kommunelokalet 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Kommunelokalet

Over: Kommunelokalet 1984. Sett fra syd.
Kilde: Bærum bibliotek


Til høyre: Dør og trapp.
Bildet er tatt i 1984.
Kilde: Bærum bibliotek
Bildet er tatt foran Kommunelokalet i 1905 i forbindelse med folkeavstemningen om union med Sverige. Kilde: Bærum bibliotek
Bildet er tatt foran Kommunelokalet i 1904. Herredsstyret er samlet.
Kilde: Bærum bibliotek