Tilbake til startsiden

Kadettangen er en halvøy som består av løsmasser, vesentlig sand, som stammer fra Sandvikselven. Tidligere var Kadettangen innmark under Kjørbo. Opprinnelig het stedet Sandvikstangen.

Området ble i årene 1820−1825 benyttet av Krigsskolen som bivuakkleir om sommeren. I 30 dager hver sommer gjennomførte 60 kadetter praktiske øvelser her.

I 1869 ble området kjøpt av Krigsskolen, og Kadettene hadde frem til 1896 årlige sommerøvelser her. Bruken av området opphørte etter hvert som Krigsskolen ble utvidet og fikk andre øvingsområder. Ordet kadett betyr elev ved offiserskole.

Da kadettene slutte å bruke området, brukte H.M. Kongens Garde det til sommerleir en del år.

Bærum kommune kjøpte området fra staten i 1916.

Under første verdenskrig (1914−1918) var det problemer med å sikre jevn forsyning av mat og brensel. I den forbindelse ble det opprettet et proviantmagasin i den tidligere spisesalen til kadettene.

Under andre verdenskrig (1940−1945) var Kadettangen beslaglagt av tyskerne, som brukte området til militære formål.

Idrettsplassen har vært hovedarena for Bærum Sportsklubb (tidligere Grane og Mode) siden klubben ble stiftet i 1910. Idrettslaget Tyrving ble starte i 1922, og avholdt Tyrvinglekene på Kadettangen fra 1950 til 1962, før de ble flyttet til Nadderud stadion.

Idrettsbanen ble ofte oversvømt når været sto på. Senere ble banen bygget opp med fyllmasse.

Tre av ishockeykampene under vinter-OL i Oslo i 1952 ble spilt på Kadettangen med Mode som teknisk arrangør. Der ishockeybanen befant seg, ligger nå Bærumshallen som benyttes til fotballtrening, møbelutsalg, antikvitetsutsalg og mye annet.

På 1950- og 1960-tallet var Kadettangen arena for flere store speedwaystevner med størrelser som Basse Hveem, Aage Hansen og Sverre Harrfeldt blant deltagerne.

Fra 1980 til 1990 ble Kadettangen brukt til å arrangere Bærumsmessen, som ikke bare var en messe av betydelige dimensjoner, men som også finansierte klubbhuset til Bærum Sportsklubb og Idrettslaget Tyrving. Det var de to idrettsklubbene som arrangerte messen. Den første messen samlet 90 utstillere i to haller og Knut Bjørnsen var konferansier for underholdningen. Messen ble en suksess, ikke minst økonomisk, ettersom 30 000 besøkende fant veien inn gjennom portene.

Stranden på Kadettangen er gradvis blitt utfylt, ikke minst frem mot 2019, og har vært benyttet som badeplass siden tidlig på 1930-tallet.

Der parkeringsplassen på området nå ligger, hadde Bærum Roklubb sitt klubbhus i perioden 1925–1937. Klubbhuset var Bærums største forsamlingslokale og ble benyttet til revyoppsetninger med blant andre Arvid Nilssen og Otto Kramer på rollelistene.

I 1962 ble Kadettangen forbundet med Kalvøya ved en hengebro.

Den østre delen av Sandvikselvens utløp ble i løpet av 2008 oppgradert med strandpromenade.

På Kadettangen har det vært opplagsplass for trelast. Flere næringsbedrifter har ligget her, blant annet Norsk cementfabrikk.

På Kadettangen ble det i 2020 laget ny strandpromenade langs Sandvikselven. Videre ble det laget et 20 meter høyt stupetårn med utsiktspunkt, flere sandstrender, park, volleyballbaner, skateboardbaner, badebrygger, lekeområde med sjørøverskip og fellesgriller. Vinteren 2021 ble det laget en naturisbane ved at et grusområde ved parkeringsplassen ble sprøytet med vann.
Dette er arealer som er opparbeidet med fyllmasse fra utbyggingen av E16 mellom Sandvika og
Vøyen, der det nå er lange tunneler.
Stupetårn var det på Kadettangen også tidligere, men det ble revet omkring 1995 av frykt for ulykker.

Innerst på Kadettangen lå Artista Gallerikafé som jevnlig har hatt kunstutstillinger. Se kartet ovenfor. Huset er fra 1968. Kommunen, som eier huset, ønsket å bruke det som ungdomshus, og sa i 2021 opp kontrakten med Daming Ly som da drev stedet. Fra 1. april 2022 overtok
Høl i CV-en
driften av kaféen.

"Båter i sjøen" er en flytende båtmesse som i mange år holdt til på Kadettangen. Dette er en av Nordens største messer i sitt slag, arrangert av NORBOAT. Messen ble første gang arrangert i 1972 i Frognerkilen. Arrangementet ble flyttet til Solvik båtforenings anlegg på Blommenholm i 1978, og videre til Kadettangen i 1998. Her var den til 2012, da den ble flyttet til Sukkerbiten ved Operaen i Bjørvika. Fra 2014 har messen vært arrangert ved Aker Brygge Marina.

Kadetten er Norges nye strandfestival. Musikken er urban, pop og elektronisk musikk med internasjonale og norske artister. Første konsert var på Kadettangen i 2018.

Veien Kadettangen går rundt idrettsanlegget.


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om "Båter i sjøen")

Lokalhistoriewiki (Om Bærumsmessen)

Wikipedia

Store norske leksikon

Sandvika kultursti. Bærum kommune. Kultur- og idrettsforvaltningen

Jacobsen, Jacob. (1979). Sandvika - i Bærum. Kulturutvalget

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Skoletjenesten.no

Budstikka 8. november 2021

Budstikka 22. juli 2021

kadetten.no

 

 

  

Kadettangen 1961. Sett fra sydøst. Se Detaljkart. Kilde: Prospektkort
Se også Detaljkart
Kadettangen 2019. Kilde: Plakat ved parken. Se også Detaljkart

Kadettangen

Kadettangen 1954. Badeliv. Kilde: Bærum bibliotek
Turnoppvisning på Kadettangen år 1900. Kilde: Bærum bibliotek
Kadettangen år 1900. Teltleir for kadetter. Kilde: Bærum bibliotek
Kadettangen 1890. Kadetter. Kilde: Bærum bibliotek
Laksefiskere drar inn kastenot på Kalvøya. Vi ser Kadettangen i bakgrunnen.
Bildet er fra 1850. Kilde: Bærum bibliotek
I parken er det blant annet sjørøverskute og stupetårn. Bildet er tatt i 2019.
Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Klubbhus for IL Tyrving
Klubbhus for Bærum Sportsklubb
Tre av ishockeykampene under vinter-OL i Oslo i 1952 ble spilt på Kadettangen. Kilde: Budstikkas arkiv
Høl i CV-en. Artista Café og Galleri