Tilbake til startsiden

Adressen er Rådmann Halmrasts vei 7. (Gårdsnr. 7, Bruksnr. 54)

Rådmannsgården, eller Kreditkassegården som var navnet før 1994, ble bygget i 1972 på tomten til Sandvika middelskole og Østbygården.

I gården har blant annet Sandvika Bok- og Papirhandel (se omtale nedenfor), Gaudernack A/S og Liens Optiske A/S hold til.

Kreditkassen etablerte seg i Finstadgården i Sandvika i 1954. Der ble filialen drevet inntil den flyttet til Kreditkassegården i 1976. Kreditkassen skiftet navn til Nordea omkring år 2000.

Bærum kommunestyre vedtok 31. mai 2017 at fire sentrale kvartaler i gamle Sandvika skal rives for å gi plass for ny bebyggelse, som vil gi en tredobling av dagens bygningsmasse. De fire kvartalene er Andenæskvartalet (Andenæsgården og Aamodtgården), Helgerudkvartalet (Helgerudgården og Rådmannsgården), Tinghuskvartalet og Finstadkvartalet.

Mer om Kreditkassen
Christiania Bank og Kreditkasse (Kreditkassen) sin første filial utenfor Oslo ble åpnet
1. oktober 1928 i Jernbanegården på Lysaker. Filialen flyttet til Stasjonsbygningen i 1961, og videre til Gerner Mathisen-gården på Lysaker Torg 6-10 i 1983. Kreditkassens andre etablering i Bærum var på Oslo Lufthavn Fornebu 1. juni 1939. Filialen ble stengt under andre verdenskrig, men gjenåpnet i 1946. Den ble drevet som vekslingskontor fra 1989, og stengte da flyplassen ble nedlagt i 1998. Kreditkassen etablerte seg i Finstadgården i Sandvika 22. november 1954. Der ble filialen drevet inntil den nye Kreditkassegården sto klar i 1976. Filialen på Østerås ble åpnet i Østerås kjøpesenter 15. november 1969, og nedlagt i 2003. Kreditkassen kom til Asker sentrum i 1983. Filialen drev i Vektergården frem til 1989, da den flyttet til Trekanten.

Kreditkassen i Asker og Bærum ble underlagt Divisjon Oslo og Akershus i 1985, og Oslo og Akershus Vest i 1991. I 1992 ble banken underlagt hovedkontoret i Oslo, og lokalstyret ble oppløst. I 2000 ble Kreditkassen kjøpt opp av MeritaNordbanken, en sammenslutning av MeritaBank i Finland, Norbanken i Sverige og Unibank i Danmark. Konsernet tok navnet Nordea. Asker og Bærum og ble lagt inn under Nordeas områdebank Oslo Vest i 2003, og gjenoppsto som avdelingsbank i 2005.

Østbygården og G. H. Østby
G. H. Østby var en baker- og konditorvirksomhet som ble etablert i Sandvika i Bærum av Gustav Hagbart Østby, opprinnelig på Løkketangen, rett overfor Løkke Restaurant. Virksomheten het opprinnelig Sandvika Elektriske Bakeri og Conditori.

I 1926 solgte han til kjøpmann Stangebye, og Østby bygget i stedet opp et moderne bakeri i et nytt bygg, Østbygården, som lå der Rådmannsgården, tidligere Kreditkassegården, ligger i dag. Arkitekt var Olaf Boye. Der huset ble bygget, var det myr, og det ble bygget på flåter. Her fikk man plass til både bakeri, konditori, butikk og lager. Bakeriet ble drevet etter moderne prinsipper, med elektrisk drevet sikteanlegg, eltemaskin og heisanlegg, tre elektriske ovner og moderne grisleovn som var spesielt innrettet for fremstilling av konditorvarer.

I 1939 arbeidet ca. 20 personer i Bakeriet. G. H. Østby døde i 1943; sønnen Erling Østby, og hans sønner Knut og Hans Østby, drev bakeriet frem til 1974, da gården ble revet. Et nytt moderne bakeri, Erling Østby AS, ble oppført i Baker Østbys vei 1−3 på Rud.

I 1987 solgte de selskapet til Bakers, men beholdt eiendommen. Bakers på Rud ble nedlagt i 2009.

G. H. Østby, bare kalt GH, var en av Sandvikas mest kjente menn, alltid synlig på trappen til butikken sin eller ute i byen. Han giftet seg med Olava Tjernslie som var med å etablere Tjernsligården.

Under andre verdenskrig, i februar 1945, var det kamp mellom nazister og norske sabotører inne på Øsbyes konditori.

Sandvika Bok- og Papirhandel
Sandvika Bok- og Papirhandel ble grunnlagt i 1923 av Leif Jensen, under firmanavnet Leif Jensen. Leif Jensens datter drev en liten garn- og utstyrsforretning, Pauli Jensens Eftf., i Østbygården.
I 1932 overtok Randveig Andersen bokhandelen og kalte den Leif Jensen Eftf, før hun døpte den om til Sandvika Bok- og Papirhandel i 1936.

Forretningen åpnet i lokaler i Kreditkassegården. I 1981 ble den overtatt av Ingvar Tanum, og endret da navn til Tanum Sandvika. I 1987 overtok Oddgeir Harildstad bokhandelen, som samtidig skiftet navnet til Bærum Bok- og Papirhandel. Harildstad kjøpte også bokhandlene Tanum Stabekk og Tanum Bekkestua. I 1992 gikk de tre bokhandlene inn i Libris-kjeden, og forretningen i Sandvika benyttet navnet Bærum Libris. I april 1993 ble bokhandelen på Stabekk nedlagt og flyttet til Løkketangen, hvor den ble nedlagt etter et års tid. I april 1995 ble Bærum Bok- og Papirhandel solgt til Sundem, Brun og Dahls AS og ble dermed en del av Dahl Libris Gruppen som i 1999 ble kjøpt av Gyldendal AS.

Før nyttår 2000 ble butikken meldt ut av Libris, og ble en del av den nye Ark-kjeden fra 1. juli 2001. Ark Sandvika, som butikken da het, flyttet inn i Moegården i 2006.


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om G. H. Østby)

Lokalhistoriewiki (Om Sandvika Bok- og Papirhandel)

Lokalhistoriewiki (Om Nordea (Asker og Bærum))

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Kostveit, Eva Holo. (2023). Sandvikas sterke kvinner. Årbok for Asker og Bærum historielag
nr. 64.
Kan lånes på bibliotekene i Bærum

 

 

 

 

 

 

  

Østbygården. Sett fra vest. SUF, Sosialistisk Ungdomsforbund, demonstrerer
1. mai.1972. Nede til høyre i bygningen ser vi Østbys konditori. Kilde: Bærum bibliotek
Rådmannsgården 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Rådmannsgården (Kredittkassegården), tidligere Østbygården

Ovenfor: Østbygården er den lyse bygningen midt i bildet. Til høyre for gården ligger middelskolen. Nede i høyre hjørne ser vi en liten bit av Gråstua. Sett fra syd.
Bildet er tatt i 1944.
Kilde: Bærum bibliotek

Til venstre: Bakermester G. H. Østbye.
Kilde: Bærum bibliotek

Se også Detaljkart
Slik var det i 2023 planlagt at det skulle se ut der Rådmannsgården (Kredittkassegården) lå. I 2023 var dette stedet en byggeplass. Se bildet nedenfor.
Sett fra sydøst. Vi ser Finstadgården til høyre. Kilde: Informasjonsplakat på stedet.
Karjol foran Østbyes konditori omkring år 1900. G. H. Østby gir sukker til hesten. Kusken var "gamle Ingebretsen", ivrig medlem av Frelsesarmeen.
Kilde: Bærum bibliotek