Tilbake til startsiden

Wallegården, familien Walles hus, ble bygget omkring 1880.

Familien Walle kom til Sandvika på 1700-tallet, og eide mot slutten av 1800-tallet det meste av grunnen i tettstedet Sandvika (Sandviksbukta/Sandviksgrunnene) og Sandviksåsen. En tid eide den også Øde-Hamang og Vallerenga.

En av etterkommerne var Erik Walle. Hans kone, Haagine Christoffersen Walle, grunnla
Walles hotel. Hennes sønn var Anthon Walle. Han gjennomførte Ringerike Middelskole og var en tid til sjøs, før han kom tilbake til Sandvika. Der overtok han i 1881 eiendommene
(blant annet Sandviksåsen og Sandviksbukta/Sandviksgrunnene) og Walles hotel etter moren. Han begynte utparsellering av Sandviksåsen. I tillegg til å bestyre sine eiendommer, sørget Walle for å forbedre brannvesenet i Sandvika, og han var i en periode formann i fattigkommisjonen. Anthon Walle bygget i 1896 huset Søven og flyttet dit.

Anthon Walle har gitt navn til Anthon Walles vei i Sandvika.

Anthon Walles eldste sønn, Albert Walle fikk en fin tomt, nå Villa Walle, oppe på Sandviksåsen. Sønnene Finn og Bjarne bodde i Wallegården. Albert Walle drev elektrisk forretning i Wallegården.

Sønnen Bjarne Walle åpnet i 1927, sammen med sin rødhårede og driftige kone Margit, Sandvikens Kaffistove. Bjarne var lang og tynne og hadde tilnavnet Svala. Kaffistova fikk derfor oppnavnet "Svalbard".

Sønnen Finn Walle hadde kull- koks- og vedforretning med lager i bakgården på Wallegården. Han solgte også is til husholdningene, noe som var viktig i en tid da man ikke hadde kjøleskap. Han lagret is på Lakseberget.

I bakgården på Wallegården hadde også Berges skifabrikk sin virksomhet. Der hang et bilde av skihopperen Erik Walle, sønnen til Albert, i svevet. Erik omkom ganske ung i en stupeulykke i Torggata bad.

Margot, Finn Walles datter, er kjent fra parløp på skøyter. Sammen med Allan Fjellheim dominerte de sporten, og var olympiadeltakere i St. Moritz i 1948. Margot var også første norgesmester i kajakk for kvinner og spilte på landslaget i håndball.

Budstikka leide den første tiden rom i Wallegården til redaksjon og trykkeri, før den flyttet til den gamle Brambanigården.


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Nettum, Rolf Nyboe (red). (1994). Det Sandvika som forsvant

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

 

  

Wallegården er huset helt til høyre i bildet. Langs gaten ser vi fra venstre: Østbyegården, Middelskolen, Gråstua, Hafsåsgården (hvit) og Wallegården. Huset vi ser bak (med flaggstang) er Villa Høegh. Bildet er tatt i 1944. Kilde: Bærum bibliotek

Wallegården lå der lyktestolpen midt på bildet står. Bildet viser Finstadgården.
Sett fra syd. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning

Wallegården og Wallefamilen. Elektrisk forretning og kaffistova "Svalbard"

Ovenfor: Wallegården er huset bak bussen. Her var det elektrisk forretning.
Sett fra sydvest.
Kilde: Prospektkort

Til høyre: Anthon Walle.
Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Wallegården omkring 1920. Til høyre ser vi interiør i den elektriske forretningen.
Kilde: Fra Norges næringsveie i tekst og bilder (1923)