Tilbake til startsiden

Store Jernholmen og lille Jernholmen er to små øyer mellom Kjørbo og Nesøya. De lå under gården Gyssestad og ble fradelt til dr. Egebergs enke, eier av Gyssestad, en gang mellom 1868 og 1875. Øyene har muligens navn etter en stålovn (ovn for produksjon av stål) som var i drift på Kjørbo.

På lille Jernholmen ligger en hytte som opprinnelig var en jernbanevogn, Kong Oscars kafévogn (Salongvogn). Den ble dradd over isen fra Bjørnsvika av folk fra danseskolefamilien Svae i 1939. NSB solgte ut overskuddsmateriell da de gikk over fra smal- til bredsporet drift. Jernbanevognene ble ofte benyttet som hytter. Eneste krav var at de ikke skulle kunne ses fra jernbanesporet. En av disse vognene havnet på lille Jernholmen.

Vognen (huset) ble bygget om og påkostet mye innvendig og utvendig, etter at den var kommet ut på Lille Jernholmen.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

SEFRAK-registeret

Lønnå, Finn. (1980). Kong Oscars salongvogn. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 22

 

 

 

 

 

 

 

  

Jernholmene 2019. Sett fra nordvest, fra Sandviksveien. Store Jernholmen ligger til venstre og Lille Jernholmen til høyre. Foto: Knut Erik Skarning

Jernholmene

Lille Jernholmen 2019. Sett fra sydvest, fra Bjørnsvikveien. Huset lengst til høyre er en ombygget jernbanevogn. Foto: Knut Erik Skarning
Nærbilde av huset som er en ombygget jernbanevogn. Foto: Knut Erik Skarning
Her ser vi eldre bilder av huset. Bildet til høyre viser at det har vært en jernbanevogn.
Kilde: SEFRAK-registeret