Tilbake til startsiden


Grinibrakken var en av de få gjenværende tyskerbrakkene fra Grini fangeleir. Den lå rett nord for klubbhuset til Bærum Sportsklubb. I 1953 flyttet Bærum kommune brakken fra Grini fangeleir til Kadettangen og tok den i bruk som kontorer, lager og verksted. Sandvika bibliotek har også holdt til i Grinibrakken før det flyttet til Kinogården. Stiftelsen Norsk Fartøyvern holdt til i Grinibrakken fra 1990.

Grinbrakken er nå flyttet tilbake til der Grini Fangeleir lå. Den er plassert på nordøstsiden av
Ila fengsel og forvaringsanstalt
. I 2020 ble det åpnet nytt Grinimuseum i brakken.

Brakkene i Grini fangeleir inneholdt som regel ni rom med 20 fanger i hvert. Men i tyskernes travleste tid måtte langt flere plasseres i brakkene. Da lå fangene både på gulv og på bord.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum bibliotek

Per Olav Torgnesskar. Museene i Akershus

 

 

 

 

 

 

  

Oversiktsbilde fra Sandvika 1972. Vi ser den gulbrune Grinibrakken helt nederst på bildet. Kilde: Prospektkort
Se også Detaljkart

Grinibrakken