Tilbake til startsiden

Adressen er Otto Sverdrups Plass 4. (Gårdsnr. 7, Bruksnr. 247)

Kunnskapssenteret i Sandvika er et kurs- og konferansesenter med fokus på opplæring og kunnskapsformidling. Her kan man leie lokaler til slike formål. Kunnskapssenteret hadde i 2019 også lokaler i det som tidligere var Politihuset.

OsloMet. Avdeling Sandvika
OsloMet. Avdeling Sandvika lå i Kunnskapssenteret.

OsloMet - storbyuniversitetet ble grunnlagt som Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) i 2011, da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus ble slått sammen. I januar fikk institusjonen status som universitet. Det er avdelinger i Oslo, i Sandvika (inntil 2021) og på Kjeller.

Utdanningen er et samarbeid mellom Bærum kommune og OsloMet.
Studietilbudet ved Kunnskapssenteret i Sandvika startet i 2014.
OsloMet er det eneste tilbudet om høyere utdanning i Asker og Bærum.

Ca. 500 studenter studerte ved avdelingen i Sandvika 2019.

Opptak av studenter i Sandvika høsten 2018 på ulike fag var slik:
Vernepleie (50 plasser)
Praktisk pedagogisk utdanning (30 plasser)
Sykepleie (30 plasser)

OsloMet. Avdeling Sandvika ble nedlagt i 2021.

Studiested Sandvika
I 2021 overtok Studiested Sandvika etter OsloMet. Studiested Sandvika hører inn under VID Oslo. VID vitenskapelige høgskole er en privat, vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.

I 2021 tilbød VID 35 studieplasser innen sykepleie og 30 innen vernepleie i Sandvika.

VID skriver på sin hjemmeside 2023:
"VID driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Vi tilbyr omtrent 60 studieprogrammer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Ambisjonen vår er å bli Norges første private universitet innen 2028.

Med nesten 6000 studenter og 600 ansatte er VID en av de største private høgskolene i Norge. Våre campuser finner du i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandvika og Tromsø. Vi har også et desentralisert utdanningstilbud på Helgeland.


Bærum kulturskole
Bærum kulturskole er en del av grunnskolen i Bærum Kommune. Den har (2022) hovedbase i Kunnskapssenteret i Sandvika. Skolen ble etablert på Sjøholmen i 1970, og ble flyttet til Sandvika i 2014. I 2017 skiftet skolen navn fra musikk- og kulturskole til Kulturskole, men tilbudet er det samme. Undervisningen foregår på ettermiddag og kveldstid.

skolens hjemmeside (2023) står følgende:
"Skolens tre fagområder - musikk, visuell kunst og dans har plass til nærmere 2000 elever. Undervisningstilbudet er frivillig og foregår på ettermiddag-/ kveldstid.

Den visuelle kunstundervisningen foregår i grupper i samarbeid med Henie Onstad Kunstsenter, mens dans er et talenttilbud i samarbeid med de private dansestudioene i Bærum. Musikkopplæringen foregår individuelt eller i små grupper i grunnskolens lokaler over hele Bærum.

Vi har et nært samarbeid med alle skolekorpsene og strykeorkestrene i Bærum og mange av deres elever får sin instrumentopplæring hos oss.

I tillegg til undervisningen arrangerer vi mer enn 300 konserter og utstillinger hvert år. Vi tar på oss små og store spilleoppdrag for lokalt næringsliv, bedrifter og lag/foreninger.

Oppdraget vårt er å gi barn og unge et godt undervisningstilbud til glede og utvikling for den enkelte, og mulighet for å kvalifisere seg for videregående opplæring og høyere utdanning innen kunstfag.

Skolen har en stor stab av profesjonelle og kompetente lærere som gir god veiledning både i valg av fagtilbud og i hvordan man kan utvikle seg best mulig."

Artist Emilie Nicolas, operasanger Synne Vinje, pianist Ole Martin Aagenæs og komponist og pianist Wolfgang Plagge er noen av dem som både har vært innom kulturskolen, og satt sitt preg på samtidsmusikken både nasjonalt og internasjonalt. 

Akademiet Realfagsgymnas Sandvika
Norges Realfagsgymnas (NRG) har holdt til sammen med NRG-U i Skytterdalen siden 2018, men fikk i 2021 egne lokaler i
Kunnskapssenteret. Det var da 53 elever på skolen.

På skolens hjemmeside står 2023 følgende:
"Akademiet Realfagsgymnas Sandvika ble høsten 2021 en Akademietskole. Vi holder til i Kunnskapssenteret i Sandvika, rett ved togstasjonen. Lokalene er nye og freshe med lyse klasserom. Vi er Norges eneste profilskole på videregående nivå med realfagsfordypning og egen læreplan godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Skolen har fokus på motivasjon, fordypning og mestring i matematikk, naturfag og teknologi. Med høy kvalitet og realfaglig spisskompetanse er Akademiet Realfagsgymnas Sandvika et alternativ for elever som vil fordype seg i realfag og få en god forberedelse til høyere utdanning.

Elevene våre er nysgjerrige på realfagenes muligheter og vi skaper entusiasme for fagene gjennom flinke og motiverte lærere og samarbeidspartnere. Vi tilbyr intern forsering og forsering på høyere nivå i samarbeid med Høyskolen Kristiania.


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om OsloMet)

Lokalhistoriewiki (Om Bærum kulturskole)

Kunnskapssenteret

Khrono

akademiet.no

Bærum kulturskole

Studiested Sandvika

VID

Budstikka 8. april 2021

Budstikka 21. november 2021

 

 

  

Vi ser Kunnskapssenteret midt i det øverste bildet. Sett fra nordvest. Vi ser Sandvika bibliotek og litt av stasjonsbygningen til venstre. Bildet er tatt i 2019. De to adre bildene er tatt i 2023.
Foto: Knut Erik Skarning

Kunnskapssenteret, OsloMet, Studiested Sandvika og Bærum kulturskole