Kalvøya dekker et areal på 263 dekar (mål) og har hatt forbindelse til fastlandet ved en gangbro til Kadettangen siden 1962.

Det er registrert flere gravrøyser fra bronsealder/jernalder på Kalvøya. På 1500-tallet benyttet Nesøygodset, som eide Kjørbo, øya til sommerbeite for sin kalvebesetning, derav navnet på øya. Bærum kommunen fortsatte å bruke øya til beite etter de kjøpte den, og under andre verdenskrig var det 150 sauer her.

På øya lå tidligere en husmannsplass under Kjørbo, avmerket på kart fra 1825. Se Detaljkart. Den lå omtrent der "Det røde huset" på øya ligger i dag. Dette huset er trolig fra omkring år 1800.
Det var en god brønn på vestsiden av øya.

Kommunen kjøpte Kalvøya av Kjørbo i 1939 for kr. 50 000.

I moderne tid, særlig etter at øya fikk broforbindelse i 1962, har øya vært et populært sted for større arrangementer som Kalvøyafestivalen (se nedenfor), Barnas Kulturfestival, Sommerklubben, og fotballturneringer for yngre årsklasser.

I 2010 og 2011 ble Extrema Outdoor arrangert for første gang i Norge på Kalvøya. Dette satte derimot Bærum kommune en stopp for etter festivalen i 2011, da over 180 personer ble tatt med narkotika på vei over til øya.

KFUK-KFUM har arrangert festivalen Spekter på Kalvøya. Festivalen ble arrangert for første gang på Kalvøya i 2016. Den ble ikke arrangert i 2020.
Det er laget en video om Spekter (2016).

Øya har vært et av Bærums mest benyttede badesteder, med opp mot 20 000 besøkende på en solfylt sommerhelg.
På grunn av dyrelivet, med blant annet rådyr, grevling, ekorn og fasaner, er det båndtvang for hunder hele året. Mange sjeldne planter, for eksempel brudespore, gjør at det er totalforbud mot plukking av blomster på Kalvøya.

Båtsportens Hus ligger på nordsiden av øya. Dette er klubblokaler for Bærum Kajakklubb og Bærum Roklubb. Her er det også selskapslokaler.

Det ligger en naturiststrand på østsiden av øya. Se detaljkart

Områdene dekket av skogsvegetasjon på Kalvøya er i stor grad regulert til naturvernområde. Den karakteristiske kalkfuruskogen har et rikt artsmangfold og frodig undervegetasjon. For øvrig finnes prioriterte naturtyper av nasjonal og regional verdi, blant annet slåttemark og kalkrike strandberg. Det er gjort funn av rødlistearter av karplanter og insekter.
Blant de mange planter som finnes her kan nevnes aksveronika, blodstorkenebb, hjorterot, åkermåne, blåveis, vendelrot, mjødurt, nyperose, fagerklokke, brudespore og dragehode. Admiralsommerfugl, gullbasse og sørgekåpe er insektarter man kan finne på øya.

Kalvøya har et rikt fugleliv. Her finnes skarv, ærfugl, kanadagås, grågås, grønnfink, flaggspett, tjeld, gravand. siland og flere andre arter.

Kalvøya naturreservat. Se egen omtale.

Kalvøybroen
Kalvøybroen er en hengebro som forbinder Kadettangen med Kalvøya. Bærum kommune bekostet broen, som ble åpnet i 1962. Fundamentene er i betong; tårn, kabler og stag i stål, og brodekke i treverk. Hovedspennet er ca. 100 meter langt. Primært er dette en gangbro for publikum som ønsker å besøke Kalvøya for rekreasjon, men den er åpen for kjøretøyer med dispensasjon i forbindelse med større arrangementer.

Mer om Kalvøyafestivalen
Kalvøyafestivalen var en årlig friluftskonsert på Kalvøya som ble arrangert første gang i 1971. Festivalen utviklet seg til å bli den største i sitt slag i Norge. Det var hovedsakelig en rockekonsert, og en lang rekke internasjonalt kjente artister opptrådte. Se tabellen nedenfor. Andre innslag, som bildende kunst og arrangementer for barn, fikk imidlertid også plass.

Arrangementet hadde utspring i miljøet rundt Viseklubben Hades på Høvikodden, som også sto bak arrangementet de første årene. Forbildet var Woodstock-festivalen i USA.
Senere var arrangørselskapene Decibel Booking og Hades AS arrangører, før stiftelsen Musikkforeningen Hades overtok de siste årene.
Sten Randers Fredriksen arrangerte den første festivalen i 1971. Paul Karlsen var medarrangør fra 1972.

Kalvøyafestivalen ble arrangert hvert år fra 1971 til 1997, med ett unntak, 1981. I 1981 sa Bærum kommune nei på grunn av skadene på gresslettene under festivalen året i forveien. Frem til 1989 varte Kalvøyafestivalen i én dag, fra 1990 gikk den over to dager. Tre år (1972, 1977 og 1987) ble det arrangert to festivaler.
Festivalen var lenge en av de mest populære i Nord-Europa, og trakk som regel mellom 10 000 og 20 000 mennesker. De siste årene var budsjettet mellom fem og ti millioner kroner.

Festivalen i 1993 var et høydepunkt. Da kom 27 000 for å høre Neil Young. Blant mange andre verdensstjerner fra pop og rock som har besøkt Kalvøya, er Frank Zappa, Chicago, Joan Baez, Van Morrison, Santana, U2, Joe Cocker, Leonard Cohen, Eric Clapton, Peter Gabriel, Bob Dylan, Nirvana, Björk, Bryan Adams og David Bowie. Se også tabellen nedenfor.

Etter hvert ble Kalvøyafestivalen utkonkurrert av andre festivaler, blant annet av Roskildefestivalen i Danmark, som betalte bedre. I 1999 ble festivalen "gjenopplivet" som Øyafestivalen, som i 2001 flyttet arrangementet fra Kalvøya til Middelalderparken i Oslo.

Det er skrevet en egen bok om Kalvøyafestivalen:
Gjerstad, Leif. (2018). Kalvøyafestivalen. Absolutt forlag.

Hovedartister på Kalvøyafestivalen:

1971 Ole Paus, Lillebjørn Nilsen, Jens Bjørneboe

1972 Family, Prudence (september)

1972 Savage Rose (juni flyttet til Nadderudhallen på grunn av regn)

1973 Frank Zappa, Popul Vuh

1974 Fairport Convention, Hot Chocolate

1975 Steeleye Span, Flying Norwegians, Terje Rypdal

1976 Dr. Hook & The Medicine Show, Cornelis Vreeswijk, Åge Aleksandersen

1977 Smokie, Jan Garbarek, Alex (juni)

1977 Chicago, Jonas Fjeld Band (september)

1978 Joan Baez, John McLaughlin, Ulf Lundell

1979 Van Morrison, Veslefrikk, Young Lords

1980 Santana, Tom Robinson Band, Ketil Bjørnstad, Nøkken

1981 Avlyst grunnet skader på gresslettene i 1980

1982 Jackson Browne, Boomtown Rats, Marie Bergman, Marius Müller

1983 U2, Joe Cocker, de Press

1984 The Alarm, Annabel Lamb, Beranek, Jon Eberson Group

1985 Leonard Cohen, Nina Hagen, Björn Afzelius/Michael Wiehe

1986 Eric Clapton/Phil Collins, Pål Thowsen Band

1987 Iggy Pop, Rickie Lee Jones, Can Can (juni)

1987 Peter Gabriel, Little Steven (august)

1988 Leonard Cohen, a-ha, Eva Dahlgren, deLillos

1989 Tracy Chapman, Tanita Tikaram, Dum Dum Boys

1990 Bob Dylan, Melissa Etheridge, Midnight Oil, Jeff Healey, Lenny Kravitz

1991 Bob Dylan, Iggy Pop, Robert Cray

1992 Nirvana, Bryan Adams, Little Village, Crowded House, Extreme

1993 Neil Young, Pearl Jam, Faith No More

1994 Peter Gabriel, Angelique Kidjo

1995 Offspring, NOFX, Ramones

1996 Neil Young, Bjørk, Rage Against The Machine

1997 Nick Cave, David Bowie, Skunk Anansie

Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Kalvøya)

Lokalhistoriewiki (Om Kalvøybroen)

Lokalhistoriewiki (Om Kalvøyafestivalen)

Jacobsen, Jacob. (1979). Sandvika − i Bærum. Kulturutvalget

Bærum kommunes informasjonsplakat på øya

 

 

 

 

 

 

  

Fotballturnering på Kalvøya 2008. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Kalvøya 2011. Sett fra vest. Kilde: Lokalhistoriewiki

Kalvøya, Kalvøybroen og Kalvøyafestivalen

Kalvøybroen 2009. Kilde: Bærum bibliotek
Kalvøya 1936. Sett fra syd. Broen har ikke kommet enda. Kilde: Bærum bibliotek
Kulturfestival på Kalvøya. Tramteateret står på scenen. Kilde: Bærum bibliotek
Tilbake til startsiden
På sydvestsiden av Kalvøya, mot Nesøya, kunne man tidligere se "H7" malt på fjellet.
H7 står for Haakon VII og var et symbol på solidaritet med og lojalitet til kongen under andre
verdenskrig (1940−1945). Einar Kristiansen (1882−1965) malte bildet på fjellet. Han var en kombinertløper som gikk for Bærums Skiklub og som ble tildelt Holmenkollmedaljen i 1908. Kilde: Torgeirs tanker om tilværelsen

 


 

Scenen for Kalvøyafestivalen. Bildet er tatt i 2022.
Foto: Knut Erik Skarning