Tilbake til startsiden

Hafsåsgården var en murbygning ved Anthon Walles vei. I gården var det leiligheter og i en periode hadde skomaker Jacobsen verksted i første etasje.

I dag (2019) går trappen opp til Tinghuset der Hafsåsgården lå.


Kilde:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

 

 

 

 

 

 

  

Hafsåsgården er det hvite huset litt til høyre for midten av bildet. Vi ser fra venstre: Østbyegården, Bærum middelskole, Gråstua, Hafsåsgården og Wallegården. Det var ved Wallegården Finstadgården senere kom. Huset vi ser bak (ovenfor) Hafsåsgården er Villa Høegh på Sverigehaugen. Bildet er tatt i 1944. Kilde: Bærum bibliotek

Hafsåsgården lå til venstre, rett bak Finstadgården (den forreste hvite bygningen) og bak flagget. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning

Hafsåsgården

Se også Detaljkart
Hafsåsgården