Tilbake til startsiden


Stubberudbakken var en relativt stor hoppbakke der man kunne hoppe 20−30 meter.

Bakken hadde ovarennet ovenfor Solhaugveien (ved Solhaugveien 52) og unnarennet nedenfor Konvallveien.

Av andre hoppbakker i Jongområdet kan nevnes Granbakken (med bakkerekord på 15,5 meter) og Jongbakken. Ved å klikke på navnene kommer man til detaljkart som viser beliggenheten til disse bakkene.


Kilder:

Ole Disen. Tidligere nestleder i Asker og Bærum historielag.

Pettersen, Thomas Beck. (2012). Jongsåsen vel 100 år. 1912 - 2012

 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Slik så det ut i 2019 der Stubberudbakken lå. Bakken gikk tvers over Solhaugveien som vi ser midt i bildet. Konvallveien kommer opp fra høyre.
Sett fra sydvest. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning

Stubberudbakken