Tilbake til startsiden

Adressen er Bjørnsvikveien 2. (Gårdsnr. 53, Bruksnr. 21)

Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige, Sandvika menighet, er en del av kirkesamfunnet Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i Norge og dekker området Asker, Bærum, Oslo vest og Slemmestad/Røyken. Medlemmene i menigheten blir ofte kalt mormonere.

Menigheten ble etablert i 1977 og hadde møtene sine i leide eller lånte lokaler. Høsten 1992 sto et helt nytt kirkebygg ferdig i Sandviksveien 206, i dag Bjørnsvikveien 2. Arkitekter var firmaet Homlong og Raknestangen. Kirkebygget brukes til mange forskjellige aktiviteter.

Kirken er i dag registrert som et kristent trossamfunn med vigselsrett, men mottar ikke offentlig støtte.

Mer om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, også kalt Siste Dagers Hellige og mormonerne, er et amerikansk kirkesamfunn, grunnlagt i 1830 av Joseph Smith (1805–1844) i New York. Kirkesamfunnet har siden 1847 har hatt sitt hovedsete i Salt Lake City i Utah.

Navnet mormonere kommer fra samfunnets viktigste skrift utover Bibelen, en profetbok kalt Mormons bok. Denne ble utgitt i 1830, samme år som kirken ble offisielt grunnlagt. Boken er skrevet etter at Smith hadde hatt sin første visjon av Faderen (Gud) og Sønnen (Jesus) som viste seg for ham som to like, men separate skikkelser. Jesus sa at Smith ikke skulle slutte seg til noe eksisterende trossamfunn.

Smith hevdet at engelen Moroni sju år senere viste seg for ham og pekte ut stedet der han kunne grave opp Mormons bok i form av gullplater som hadde en tekst på et ukjent, egyptisk språk. Denne teksten kunne oversettes til engelsk ved hjelp av to "seersteiner" (jfr. 2. Mosebok 28,30). Ifølge Smith ble elleve menn tatt til vitne på at de hadde sett og berørt gullplatene før de og seersteinene ble hentet fra ham.

Mormons bok inneholder fjorten bøker som forteller om en israelittisk familie som utvandret til det amerikanske kontinentet rundt år 600 før vår tidsregning og om deres etterkommere før den gudfryktige delen av etterslekten døde ut rundt år 400. En sentral del av fortellingene er fra år 34, da Jesus viste seg for de utvandrede israelittene, etablerte en kirke og innsatte tolv apostler.

Mormonene selv ser på boka som et vitnesbyrd om at Jesus virkelig har levd på jorda og som en bekreftelse på Bibelen, mens kritikerne hevder at Mormons bok må være skrevet på 1800-tallet, sannsynligvis av Joseph Smith selv.

I sin selvforståelse er kirkesamfunnet en gjenopprettet kristen kirke som Gud selv har etablert i de siste tider fordi ingen andre kirkesamfunn er fullt ut i samsvar med hans vilje.


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Sandvika menighet)

Lokalhistoriewiki (Om Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige)

Hjemmesiden til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

 

 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Kirkebygningen til Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige 2021. Sett fra syd.
Foto: kart.1881.no

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige