Tilbake til startsiden

Sandviksbukta, også kalt Sandviksgrunnene/Sandviksgrundene, var en gård med gårdsnr. 7. Den var opprinnelig en husmannsplass under Blommenholm. Flere oldfunn er gjort på eiendommen.
Første strandsitter som nevnes, er Christen i Sandvigen, husmann under Blommenholm i 1658.

Selve Sandviksbukta, bukta utenfor Sandvika, var fra 1640-tallet en viktig utskipningshavn for kalk og trelast, samt lossing av malm til Bærums Verk.

Flere fiskere og jakteskippere slo seg ned ved Sandviksbukta.

I 1826 hadde gården 40 dekar (mål) dyrket mark, 3 storfe og fire sauer.

Gården ble solgt av Gustavus Strømboe på Blommenholm til Bærums Verk (2/5), og til
J. Sørensen (3/5).

På slutten av 1800-tallet eide familien Walle store deler av gården.

I 1857 bygget Christiania og Omegn Dampskibsselskab egen dampskipsbrygge.

I matrikkelen for 1903 omfattet gårdsnr. 7 hele 52 bruksnr. (se kartet ovenfor).


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

 

 

 

 

 

 

  

Oversiktsbilde fra Sandvika 1952. Vi ser området som opprinnelig hørte til Gården Sandviksbukta. Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek
Det lysegule området midt i bildet er tomter som er utskilt fra Gården Sandviksbukta (Sandviksgrunnene/Sandviksgrundene) med gårdsnr. 7. Kilde: Bærumskart

Gården Sandviksbukta (Sandviksgrunnene/Sandviksgrundene)

Se også Detaljkart
Rådhuset
Jernbanestasjonen

 

 

 

 

 

 

 

Åmodtgården
Industriområde
Tjernsrudgården
Apoteket