Tilbake til startsiden

Norconsult
Norconsult er et rådgiverselskap som i 2021 var engasjert i over 20 000 prosjekter for offentlige og private oppdragsgivere innen arkitektur, bygg og eiendom, fornybar energi, industri, geo og miljø, samfunn og byutvikling, samferdsel, vann og digitalisering. Bedriften hadde prosjekter i 50 land over hele verden, og rundt 1 750 av medarbeiderne jobbet i utlandet.
Konsernsjef i selskapet var Egil Hogna. Konsernets omsetning var 7427 millioner kroner, med et driftsresultat på 509 millioner kroner.
Norconsult hadde 70 kontorer i norske byer, samt kontorer i Danmark, Finland, Island, Polen og Sverige. I tillegg hadde Norconsult en internasjonal virksomhet med datterselskaper i Afrika (Botswana, Mosambik og Zambia), Sørøst-Asia (Filippinene, Malaysia og Thailand).

Selskapet hadde i 2023 ca. 5 600 ansatte. De ansatte eier alle aksjene. Selskapet vurderte i 2023 å notere aksjene på Oslo Børs.

Virksomheten ble etablert i Oslo 1955 under navnet Interessentskapet Norconsultants, med ni rådgivende ingeniør- og arkitektselskaper som partnere.

Selskapet ble oppløst 1964 og Norconsult AS ble etablert. På det meste hadde selskapet 15 rådgivende ingeniør- og arkitektselskaper som partnere.

Selskapet flyttet inn i nye kontorer i Maries vei 20 på Høvik i 1971, og videre til Kjørbo i 1981. I 2019 hadde Norconsult AS lokaler i Kjørboveien 29 og hos Entra Eiendom lengre øst i Kjørboveien. Se bildene ovenfor. Hovedkontoret lå da i Vestfjordgaten 4. Dette er tegnet av Platou arkitekter.

Norconsult vokste fra en sped begynnelse på 1950- og 1960-tallet til å bli en av verdens største eksportører av plan- og prosjekteringstjenester på 1970- og 1980-tallet.
Et godt eksempel på hvordan både Norconsults organisasjonsform og internasjonale strategi førte til resultater, er det store telekommunikasjonsprosjektet i Saudi-Arabia med oppstart i 1977. Norconsult hadde allerede en tilstedeværelse i Saudi-Arabia og partnerselskapet Teleplan utførte et intenst markedsarbeid i landet. Men det som i like stor grad måtte til på slike prosjekter, var bred internasjonal tyngde og bredde. Tilbyderne var blant andre avhengig av FN-organisasjonen ITUs anbefaling overfor Saudi-Arabia. Samtidig krevdes det garantier og forsikringer av en størrelse som ingen enkeltdeltager kunne oppnå. Her fortjener norske banker og forsikringsselskaper stor ros for sin sporty støtte til fellesskapet Norconsult når det gjaldt.

En del av bygningene til Norconsult og Asplan Viak på Kjørbo produserer mer energi enn de bruker. Dette gjennomføres i samarbeid med Powerhouse Kjørbo. Energi skaffes fra en brønnpark der varme hentes fra bakken, og fra varmepumper. Energibruken reduseres gjennom effektiv ventilasjon, isolasjon og belysning. I tillegg får bygningene energi fra en av Norges største solcelleparker. Solcellepanelene ligger på takene av kontorbygningene og på parkeringshuset.
Energien som produseres leveres til de tekniske anleggene i byggene og til andre bygg i Kjørboparken og til drift av Uno-X hydrogenstasjonen som lå i nærheten.
Uno-X hydrogenstasjonen har vært ute av drift etter en eksplosjon i 2019. I 2020 ble stasjonen demontert, men det utelukkes ikke at det komme en ny stasjon på stedet.

Mer om Norconsult
I 1985 ble Norconsult AS etablert som holdingselskap med datterselskapene Norconsult International AS og Norconsult Offshore Engineering AS. Sistnevnte ble solgt til NPC i 1986. I 1988 ble Norconsult AS kjøpt opp og fusjonert med NPC Holding AS. Ressursene fra det gamle Norconsult ble delt opp i de to heleide datterselskapene NPC Samferdsel AS og NPC Consult AS, samt "Nye" Norconsult International AS (NI), som var eid med 55 % av NPC Holding og
45 % av ulike ingeniør- og arkitektselskaper. NI fortsatte arbeidet med å selge norske rådgivende tjenester innen arkitekt-, ingeniør- og økonomifag internasjonalt.

Ingeniør A. B. Berdal og Sivilingeniør Elliot Strømme fusjonerte til Berdal Strømme AS i 1989. NPC Holding kjøpte opp Nybro Bjerck, og slo det sammen med NPC Samferdsel i 1990. To år senere ble NPC kjøpt opp av Aker AS. NPC Holdings 55 % av aksjene i NI ble da solgt til Nybro Bjerck, som så ble solgt til Berdal Strømme samme år. Berdal Strømme ble med dette majoritetseier i NI. Aksjehandelen åpnet også for en fusjon med konsulentselskapet Norpower AS samme år. I 1993 flyttet Berdal Strømme og Norconsult International inn i dagens lokaler i Sandvika Vest. Berdal Strømme overtok Tron Horn AS i Oslo i 1994. I 1997 ble NI delt i
to – Norconsult International AS, et heleid datterselskap av Berdal Strømme, og Norconsult Telematics AS, som ble solgt til Teleplan. I 1998 ble alle de ansatte i Norconsult International overført til Berdal Strømme, som 11. mai samme år endret navn til Norconsult AS.

Datterselskapene Norconsult Informasjonssystemer AS, GBS Data AS og Techno CAD AS ble slått sammen til Norconsult Informasjonssystemer AS i 2003. Samme år ble virksomheten i Techno Consult overtatt. Ytterligere 18 norske selskaper med 170 ansatte ble kjøpt opp i perioden 2004–2006. Blant disse var Sandvika-firmaene Numitor AS og Støltun AS, samt Elvita AS på Lysaker.

Asplan Viak AS
Asplan Viak AS med besøksadresse Kjørboveien 20, er et rådgivende konsulent- og arkitektselskap innen planlegging, samfunnsanalyse, arkitektur og de fleste ingeniørdisipliner. Virksomheten har sin opprinnelse i to selskaper.

Det ene selskapet var Andersson & Skjånes AS, konsulenter i by- og regionplanlegging, etablert på Haslum i 1962, og som skiftet navn til Asplan i 1976. I 1977 ble eierskapet gjort om slik at det ble heleid av Stiftelsen Asplan.
Per Andersson og Tor Skjånes flyttet virksomheten til Lundgården i Sandvika i 1968, og i 1972 endret selskapet navn til Asplan AS − Institutt for samfunnsplanlegging. Asplan var partner i Norconsult på 1970-tallet. Stiftelsen Asplan har eid selskapet siden den ble etablert i 1977. Asplans avdelingskontorer ble omdannet til aksjeselskaper i 1985, og i 1989 flyttet hovedkontoret til Brambanigården, Rådhustorget 5, i Sandvika.

Det andre selskapet var det svenskeide konsulentselskapet Viak AS, som ble etablert i Oslo i 1958 og flyttet til Haslum i 1962.

Asplan og Viak fusjonerte i 1991, og i 2005 ble alle selskapene i gruppen slått sammen. Hovedkontoret flyttet til Kjørboveien 12 på Kjørbo våren 2008.

Asplan Viak arbeider internasjonalt gjennom eksportselskapet Norplan AS, som ble etablert i 1971 og eies i fellesskap med Multiconsult AS.

På ti år, fra 2005 til 2015, har antallet kontorer doblet seg fra 15 til 30. Antall medarbeidere og omsetningen har økt. Asplan Viak AS hadde i 2021 nær 1200 medarbeidere fordelt på 32 kontorsteder i Norge.

Asplan Viak var i 2019 blant mye annet engasjert i planleggingen av Ringeriksbanen, ny E18 gjennom Bærum, ny Lysaker stasjon, det nye regjeringskvartalet, jernbanens InterCity-prosjekter, kampflybase på Ørlandet og Majorstuelokket over Majorstua stasjon.


Saga Petroleum AS & Co
Da Norge startet sin oljevirksomhet, hadde myndighetene et klart ønske om at det bare skulle være plass til ett privateid norsk oljeselskap, i tillegg til det halvstatlige Norsk Hydro og det nye statsselskapet Statoil. Dette fikk de private norske petroleumsinteressene til å samordne seg.
I 1972 gikk NOCO (Norwegian Oil Consortium AS & Co)
sammen med flere andre selskaper, sammen om å etablere det nye Saga Petroleum AS & Co, som ble den tredje sentrale nasjonale aktøren i norsk oljevirksomhet. Saga overtok NOCOs stab, samtidig som NOCO i stor grad benyttet seg av Sagas personell. NOCO fortsatte imidlertid som eget selskap og spilte en aktiv rolle som norsk partner i Amoco-NOCO-gruppen inntil eierne solgte selskapet til franske Elf Aquitaine i 1991.

NOCO var i alle år lokalisert sammen med Saga Petroleum – først i Maries vei 20 på Høvik til 1975, deretter i Rådmann Halmrasts vei i Sandvika til 1980, så tilbake til Høvik igjen, før endelig lokalisering i Norconsults Hus på Kjørbo i Sandvika i 1990.

Sagas eierandeler og operatøransvar ble overført til Norsk Hydro og Statoil i 2001.

REC
Selskapet ble etablert i 1996 under navnet Fornybar Energi AS. Renewable Energy Corporation (REC) ble dannet etter en fusjon i september år 2000 mellom ScanWafer AS, SolEnergy AS og Fornybar Energi AS.

Det norske hovedkontoret lå på Kjørbo (Kjørboveien 29) fra 2007, senere på
Fornebu (Fornebuveien 84).

I 2002 startet REC ScanCell i Narvik produksjon av multikrystallinske solceller for søsterselskapet REC ScanModule i Glava, Arvika. REC Wafer var verdens største produsent av multikrystallinske wafere med fabrikker i Glomfjord og Herøya. Wafere er de tynne platene som solcellepanelet består av. Fabrikkene på Herøya og i Glomfjord ble lagt ned i 2012. REC Wafer gikk konkurs i 2012.

Byggingen av en silisiumfabrikk i Moses Lake startet i 1983 i regi av Union Carbide Corp. Denne fabrikken ble kjøpt av Komatsu Ltd. i 1990 som dannet selskapet Advanced Silicon Materials Inc (ASiMI). I 1996–1998 bygget Komatsu en ny fabrikk i Butte i Montana og utvidet Moses Lake-fabrikken i Washington. I 2002 dannet Komatsu og REC en samarbeidsavtale med selskapet Solar Grade Silicon (SGS) med Moses Lake-fabrikken som viktigste eiendel. I august 2005 overtok REC hele SGS og 75 prosent av ASiMI.

REC ble notert på Oslo Børs 9. mai 2006. Gründeren Alf Bjørseth hadde solgt seg ut for 900 millioner i forkant av børsnoteringen. Den største eieren etter børsnoteringen var Orkla ASA.

I 2013 ble REC delt i to. REC skiftet navn til REC Silicon ASA og fortsatte som silisiumprodusent. Solardivisjonen ble solgt ut til det børsnoterte selskapet REC Solar. Selskapet produserer multikrystallinske wafere, solceller og solcellepaneler. Solcelleproduksjon foregår ved et integrert produksjonskompleks i Singapore, hvor wafere, solceller og solcellepaneler produseres på samme sted. Fabrikken i Singapore ble ferdigstilt i 2010 og var en av verdens største integrerte produksjonsenheter i solindustrien.

Norge hadde tilknytning til REC Solar frem til 2023. Fra REC Solars fabrikk i Kristiansand ble silisiumet sendt til videreforedling på Herøya, hvor det blir laget silisiumblokker. Fra Herøya ble så blokkene sendt til REC Solars fabrikk i Singapore, og til andre kunder. I 2023 ble virksomheten i Norge nedlagt på grunn av overproduksjon av silisium i verden.


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Norconsult)

Lokalhistoriewiki (Om Ingeniør A. B. Bredal)

Lokalhistoriewiki (Om Norwegian Oil Consortium)

Wikipedia (Om REC Silicon)

Lokalhistoriewiki (Om Asplan Viak)

Wikipedia (Om Norconsult)

Wikipedia (Om Saga)

Norconsult

estatenyheter.no

Store norske leksikon (Om REC Solar Norway)

Aftenposten 18. juli 2013

Asplan Viak

Grinde, Kjell. (2014). Norges to største engineeringselskaper vokste opp i Asker og Bærum. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 54

Vårt Bærum (2020). Dinamo Forlag

Budstikka 28.september 2020

 

 

 

 

 

  

Bildet viser bygningene vi ser på bildet ovenfor dette bildet. Sett fra øst. Bildet er fra 1981. I dag (2022) er det solceller på alle takene. Sett fra sydøst. Kilde: Bærum bibliotek
Norconsult har også kontorer i denne bygningen. Asplan Viak AS holder til bakenfor. Bildet er tatt i 2019. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Se også Detaljkart
Norconsult holder også til i bygningen til høyre og i den brune bygningen vi ser til venstre i bakgrunnen. Se også bildet nedenfor. Sett fra vest. Bildet er tatt i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning

Norconsult, Asplan Viak, Saga og REC

Dette bildet er tatt ved å gå forbi høyre side av huset på bildet ovenfor, og så ta bilde inn mot venstre. Norconsult og Asplan Viak holder til her (Norkonsult til venstre og Asplan Viak til høyre). Bygningene eies av Entra eiendom. Sett fra vest.
Foto: Knut Erik Skarning
Hovedkontoret til Norconsult ligger i Vestfjordgaten 4, rett ved Sandvika Storsenter. Sett fra vest. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning