Evje landhandleri
Byggholt
Lautom
Toyota
Aurora
Rud svømmehall
Bærum Rørleggerbedrift A/S
Skui bibliotek
lå her

 

Klikk på markørene på kartet for å få informasjon og se bilder.
På sidene man kommer til kan man mange steder velge "Se også Detaljkart". Det anbefales.
Ønsker man å se på noe utenfor
Emma Hjorth, Evje, Løkeberg og
Levre-
området, kan man klikke på de blå navnene på naboområdene.
Nederst på denne siden står et søkefelt.


Tilbake til oversiktskart over Bærum
Skui
Tanum
EMMS HJORTH, EVJE, LØKEBERG OG LEVRE
Gårder, plasser og boliger.
Arkeologiske funn
Gammel næringsvirksomhet, skoler, gruver, kirker og annet.
Fra krigen 1940 - 1945
Gamle veier
Typer av markører
Kilde for kart: Bærumskart
Kart med historiske navn
Oversiktsbilder
Aktuelle lenker og bøker
Bærum
idretts-
park
Stolper etter demning
Extra Dønski
Smedstua
Evje
Løxa
gartneri
Østre Hauger
Funnsted ring
Borkenholm gartneri
Grønli
Lilleengen (Isakløkka)
Presteboligen
Kirkerud
Vinderen husvillebolig
Rud
Øvre Grinibråtan
Nordre Levre
Kalkmølla Kulturstasjon og Franzefoss kalkmølle
Søndre og Nordre Grini.
Kvinnehjemmet
Evje skole.
Evje folkebad

Vestre Hauger
Birger N. Haug
KIF-hytta
Valler
Haug
Spesialsykehuset for epilepsi...
Rud videregående skole
Åsterud
Folkets hus
Helgerud
Emma Hjorth skole
Høvik og Blommenholm
Aamotenga
Dælivannet
Løkke kalkovn
Bygdeborgen på Gråmagan
Holsa
Vestre bygdeborg
Kalkstien
Kolsås: Klatresport, Bygdeborger, Geologi og vardebrenning
Kolsås verneområde
Søndre Dæli
Kalkovn (Fleskum)
Kalkstien
Kalkbrudd
Østre Dæli (Mellem)
Dalbo
Helleristninger
Helleristninger
Rølles
Dalbolåven
(Hestebråten)
Avløs Samvirkelag
Brynsveien
Haugbakken
Gravhaug og
kalkbrudd
Dønski
Funnsted steinøks
Funnsted stenøks
Funnsted kølle
Rosenvilde videregående
skole
Gjettumbråtan
Rema 1000
Gjettum brannstasjon
Gjettum postkontor
Gjettum skole
Gravhaug, boplass, og vei
Hamang klekkeri
Hauger stasjon
Helgerud kirke
Idrettens
hus
Jørgensen AS
Kirkerudbakken
Krabberud
Vestre Levre
Levre skole og skolekorpset
Lillehagen og Lillehagen
Barnehjem
Nedre Løkeberg
Løxa utvikling
Martina
Hansens
Hospital
Karateklubb
Kalkovn (Nordre Nes)
Rud - Hauger Næringspark
Samvirkeskolen
Samvirkeinstituttet
Skålgroper
Skytterdalen
Solberg
Stanga
avlastningssenter.
Overlegebolig.
Emil Stangs sommerbolig.
Gjettum stasjon
Valler stasjon
Solberg-
stua
Vallerbakkene
Valler bo- og behandlingssenter
Flystyrt
Kalkovn og Slagghaug
Arnold Haukelands hjem
Brynsveien
Brynsveien
Brynsveien
Vallerhøgda
Akershus vernepleierskole
Løxa og Vebekk
Samvirkemuseet
Jong
Gamle Avløs stasjon
Gammel boplass
Rydningsrøyser
Bærums Skiklub
Vøyenenga skole
Emma Sansehus
Kalkstien
Øverlandselven
Sandvika
Gardiner
og Interiør
(Sandvika
veveri)

Norges Realfags- gymnas
Wøyen-
engen
Wøyenengen´s Landhandel
Hagan (Hestehagan)
Vang
Vøyen
Trevarefabrikk
Levre landhandleri
Høibakk (Åsheim)
Løkeberg skole
Kalkovn (Søndre Nes)
Gammel
hulvei
Rudsveien
Vinderen
Levre kalkovn
Bakers
lå her
Sandvik Norge
Topaas og Haug
Transportsentralen Asker og Bærum
Helleristninger
Gjettum Lavpris
Kalkovn og kalkbrudd (Helgerud)
Kalkovn og kalkbrudd (Dønski)
Gammelt veifar
Høgda
Pilegrimsleden
Arba
Utkikkstårn og bunkeranlegg
Nordre Gjettum kalkovn
Helleristninger
(Skipsfigur)
Kodak
"Kjempegraven"
Durud
Skålgroper
Hoppbakke
Plasser i dette området står under Levre
Søk
Klikk på "FORBEDRET VED HJELP AV Google" nedenfor og skriv inn søkeord.
Når du skal tilbake hit til oversiktskartet, må du kanskje klikke på fanen "Hele Bærum" i nettleseren.
Carpe Diem
Gravhaug og hulvei
Johnsens fiskebutikk
Dyrebutikk. Haraldstad Landhandleri
Høvik og Blommen- holm
Gamle veifar
Søndre Nes
Langhølja
Langhølen
Rensedam for
overvann
Kafé Kringsjå
Quislingtunnelen
Inspeksjonsinngang for VEAS-tunnelen
Sandsilo
Inngang til sivilforsvarets fjellhall
Toppåsbråten og Toppås

Haslum
Bryn/Hammarbakken
Bjørk
Solberg Kalkovn
Emma Hjorth Museum
Energiselskapet
Asker og Bærum
Emma Hjorths hjem
Helleristningsfelt ved Gjettum (Øyene 1 - 6).
Kalkovn
Verkstedalegget ved Avløs
Nordre Gjettum
Rosenlund gartneri
Møllerløkken og Vai gartneri
Gammelt veifar
Solbergbakken
Lubberud
Dønski bo- og behandlingssenter
Søndre Nes
Marie Plathes Minde, Mariehaven bo- og behandligssenter og Marie P
Boplass
Rosenvilde
Franzefoss
Heggeli
gartneri
Stasjonsby for arbeidere ved Avløs
Kalkovn (Fleskum) og kunstnerbolig
Tokerud