Tilbake til startsiden

Pilegrimer som kom sydfra, kan ha fulgt omtrent ruten på kartet ovenfor. Den merkede pilegrimsleden sammenfaller mange steder med veifar man vet var gamle middelalderveier, men ofte er leden lagt utenom disse der disse veifarene for eksempel går gjennom villahager.

Tunsbergleden er en del av den nasjonale pilegrimsleden som går til Trondheim. 110 km med pilegrimsled gjennom Vestfold skal merkes med over 800 turskilt. Pilegrimsleden gjennom Vestfold starter i Larvik og går 110 kilometer nordover mot Haslum kirke i Bærum.

Bærum kommune er ansvarlig for arbeidet med siste del av denne leden.

Mer om pilegrimsvandring
Gjennom å besøke hellige steder trodde mennesker i middelalderen at de kunne få helbredelse for sykdom, tilgivelse for synder, kortere tid i skjærsilden og oppleve særlige velsignelser i livet.

Et hellig sted var Nidarosdomen i Trondheim der man mente Olav Haraldssons (Olav den helliges) grav lå. Dit gikk det flere pilegrimsleder. Det gikk en vestre rute fra Oslo forbi Lysaker over Fåbro, gjennom Lommedalen, over Krokskogen, videre over Hadeland og opp gjennom Gudbrandsdalen. Det gikk også en østre rute rett nordover fra Oslo forbi Stange ved Hamar og opp gjennom Gudbrandsdalen. De fleste som skulle direkte fra Oslo til Trondheim vandret nok den østre ruta. De som gikk lengre vest, gjennom Lommedalen, kunne også besøke området på Ringerike der Olav Haraldsson vokste opp. Det er uklart nøyaktig hvor han vokste opp, det kan være Bønsnes, Stein eller Frøyshov. Gjennom sagn og tradisjon er det blitt fortalt at Olav den Hellige bygget kirkene på Stein og Bønsnes. De kan ha vært mål for pilegrimsvandring, men man har ikke god dokumentasjon på dette.

Pilegrimsvandring fikk et stort omfang i Norge, og varte frem til reformasjonen i 1537, kanskje enda lenger.


Kilder:

Bærumskart

Pilegrimsleden

Sandar Historielag

Ola Rønne. Viken Fylkeskommune

 

 

  

Pilegrimsleden gjennom Vestre Bærum, slik den er presentert på Bærumskart, er den blå streken. Det arbeides (2020) med å merke denne leden, og den vil kanskje ikke gå nøyaktig slik kartet viser. De brune strekene er gamle veifar andre steder, blant annet ved Vøyen. De lilla markørene er andre kulturminner.

Pilegrimsleden