Tilbake til startsiden

Solbergstua lå der Durudveien 48 ligger i dag.

Eier av Solbergstua omkring år 1900 var August Nicolaisen. Hans sønn, Sigurd, sto modell for Christian Skredsvig da han i 1889 malte bildet Idyll, "Gutten med seljefløyten", ved Dælivannet.

Ved jordbrukstellingen i 1939 sto Sigurd Nicolaisen oppført som eier med 18 dekar (mål) innmark og 18 dekar skog, 1 hest, 6 storfe, slåmaskin, hjulriver, treskeverk, separator, arbeidskjerre og 2 arbeidsvogner.

Området ble utparsellert til boligtomter etter 1945.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

  

Se også detaljkart
Slik så det ut i 2019 der Solbergstua lå. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning

Solbergstua