Tilbake til startsiden

Adressen er Dæliveien 103, 105 og 107. (Opprinnelig: Gårdsnr. 88, Bruksnr. 2 og 3)

Den tidligere bestyreren på Bærums Verk, Erik Østby (1809−1875), kjøpte i 1857 de to gårdene Søndre Skotta og Nordre Dæli (også kalt Lille Dæli og Lille Dalien), og slo dem sammen til én gård.
Erik Østbye var ordfører i to perioder og bodde hele tiden på Bærums Verk. Hans sønn, juristen Thorvald, kjøpte i 1880 Nordjordet på 120 mål av Nordre (Øvre) Gjettum, og la dette til gården. Thorvald ga gården, som da var en sammenslåing av deler fra flere gårder, navnet Dalbo. Han bygget også på husene og anla fiskedam.

Thorvald Østbye fikk Selskapet for Norges Vels sølvmedalje og 1. premie for regnskap for gårdsbruk. Han var, som sin far, aktiv i kommunalt styre i Bærum.

I 1917 ble småbruket Rølles kjøpt til. Til sammen ble den nye gården på ca. 350 dekar (mål) innmark og ca. 300 dekar skog.

I 1939 var gården på 823 dekar, hvorav 423 dekar var jordbruksareal og 390 dekar barskog. Besetningen var 7 hester, 1 okse, 34 kyr, 3 smågris og 70 høns. Det ble dyrket 50 dekar hvete, 41 dekar erter, 8 dekar poteter, 9 dekar fôrnepe, 11 dekar kålrot og 28 dekar fôrmargkål.

Frem til 1980 var det melkeproduksjon på gården. Senere har det hovedsakelig vært gress- og kornproduksjon, og i tillegg har gården hatt mange hester i pensjon. Dalbo Rideklubb holder til her. Se nedenfor.

Det var en stor brann på Dalbo lille julaften 1994. Alle de 28 hestene på gården ble reddet, men bare halvparten av de 30 kattene overlevde.

Politikeren Erik Østbye (19182010) var eier av gården fra 1950. I 1979 mottok han Miljøvernprisen av Naturvernforbundet i Bærum for aktivt jordvern og jordbruksinformasjon til skolebarn. Østbye har i mange år drevet med hestehold og hesteavl. Østbye satt i Bærum kommunestyre fra 1967 til 1991, hvorav seksten år som fast medlem. Han var eneste æresmedlem av Bærum Senterparti.

Like ved Dalbo gård ligger ti helleristningsfelt. Disse ble påvist på begynnelsen av 1960-tallet.

Filmen "Når villdyret våkner", basert på Jack Londons roman av samme navn fra 1903, ble spilt inn ved Dælivannet, nær Dalbo, i 1972. Enkelte scener ble også tatt opp ved Asdøltjern i Vestmarka og ved Lysakerelven. Ved Dælivannet bygget man opp byen "Dawson City". Charlton Heston hadde hovedrollen. men også lokale statister og hundekjørere fra distriktet deltok. Hundekjørerne måtte dope hundene når de skulle spille døde i filmen. Dette skapte kritikk fra dyrevernshold og førte til oppslag i avisen Verdens Gang og forbud fra veterinærmyndighetene. "Ring kongen og avtal et møte" utbrøt Heston, som ikke var kommet helt fra Hollywood for å la seg stoppe av lokale veterinærer. Men forbudet ble opprettholdt under hele innspillingen.

Dalbo Rideklubb
Dalbo Rideklubb ble stiftet 29. mai 1984. Klubben driver sprangridning, dressur, turridning og terapiridning. Klubben prioriterer interne konkurranser og ønsker å gi tilbud til alle typer ryttere.

For å se informasjon om hvilke arealer gården i dag eier, gårdsbygninger, gårds- og bruksnummer m.m., kan man klikke på denne lenken: norgeskart.no. Skriv gårdsnavnet i søkefeltet, og klikk på det riktige gårdsnavnet som dukker opp. Velg deretter
"SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Nå blir gårdens areal farget. Klikk også på "VIS MER INFORMASJON". Har man først norgeskartet oppe, kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.

Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.

 

Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om Dalbo)

Lokalhistoriewiki (Om filmen "Når villdyret våkner")

Lokalhistoriewiki (Om Dalbo rideklubb)

Wikipedia

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

SEFRAK-registeret

hestemarked.no


Dalbo 2008. Våningshuset er fra 1867. Det avlange huset til høyre foran våningshuset er fra 1700-tallet og var drengestue og bryggerhus. Stabburet er fra 1876.
Sett fra vest.
Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Dalbo 2009. Vi ser Dælivann midt i bildet. Sett fra vest, fra Bygdeborgen på Gråmagan. Kilde: Bærum bibliotek

Dalbo

Dalbo 1971. Til venstre ser vi våningshuset. Så følger det som var drengestue og bryggerhus, og helt til høyre stabburet. Sett fra nordøst. Kilde: Bærum bibliotek
Dalbo 1950. Sett fra øst. Kilde: Bærum bibliotek
Dalbo 2020. Sett fra øst. Vi ser våningshuset og stabburet. Det bratte fjellet bak til høyre er Gråmagan der det ligger rester av en bygdeborg. Foto: Knut Erik Skarning
Filmen "Når villdyret våkner" ble spilt inn i området ved Dalbo. Se teksten nedenfor. Kilde: Harald Kolstads bildesamling
Det var en stor brann på Dalbo i 1994. Kilde: Harald Kolstads bildesamling