Tilbake til startsiden

Adressen var Høyrabben 3 og 4. (Gårdsnr. 47, Bruksnr. 4)

Vernepleierutdanningen i Norge har sin opprinnelse i internopplæring ved Emma Hjorths Hjem
fra 1949. Denne ble videreført i ett- og toårige kurs på 1950-tallet.

Vernepleierskolen i Høyrabben 4 var en statlig skole som ble opprettet i 1961 under navnet Oslo og Akershus vernepleierskole. Skolen var en treårig Internatskole frem til 1980-tallet.
Høyrabben 3 var hybelhus for skolen.

Oslo og Akershus vernepleierskole ble overtatt av Akershus fylkeskommune i 1971 og fikk navnet Akershus Vernepleierskole. Navnet ble endret til Akershus Vernepleierhøgskole i 1981. Skolen ble tilbakeført til staten i 1986. Fra 1994 ble den en del av Høgskolen i Akershus (HiAk), og fra 2003 lå skole på Lillestrøm.

Høgskolens avdeling for vernepleierutdanning gir tilbud om bachelorutdanning i vernepleie, mastergradstudium i læring om komplekse systemer, foruten diverse videreutdanning.
I 2020 het skolen OsloMet.

Hva er en vernepleier?
En vernepleier er utdannet for å drive miljø- og rehabiliteringsarbeid for mennesker med fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsvansker. 

En vernepleier arbeider særlig med utviklingshemming, blant annet i kommunale hjemmetjenester, dagtilbud eller i spesialisthelsetjenesten.

Vernepleieren arbeider også i rusomsorgen, psykisk helsevern, eldreomsorgen, omsorgen for personer med fysisk funksjonshemning og i ulike deler av skole- og undervisningssektoren. Vernepleiere er autorisert helsepersonell som ivaretar legemiddelhåndtering.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

Vernepleier.no

Utdanning.no

 

Se også detaljkart
Denne bygningen var hybelhus for vernepleierskolen. Bildet er tatt i 2020.
Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning

Oslo og Akershus vernepleierskole

I denne bygningen lå Oslo og Akershus vernepleierskole. Bildet er tatt i 2023 da
Emma Gjestehus
holdt til her. Sett fra nord. Kilde: Google Maps