Tilbake til startsiden

Adressen er Solbergveien 5. (Opprinnelig: Gårdsnr. 5, Bruksnr. 4)

Stedet ble i 1861 utskilt fra Solberg og solgt til Lars Pedersen som drev småbruk her. Hans sønner Edvard og Pauli Lillehagen var gode skiløpere som konkurrerte med morgedølene i Husebyrennet på 1880-tallet. Edvard Lillehagen ble i 1888 nummer 6 i verdens første 50 km, med start og mål på Majorstuen.

Ved jordbrukstellingen i 1939 var Lillehagen oppført med 18 dekar (mål) innmark og 32 dekar utmark, 153 frukttrær, 1 hest, 3 storfe og 80 høns, samt radså- og slåmaskin, arbeidskjerre, høyvogn og 2 arbeidsvogner.

I 1917 ble Lillehagen kjøpt av Bærum kommune til barnehjem. Hjemmet åpnet i 1918 med Hulda Andersen som bestyrer.
Lillehagen barnehjem var et felleshjem for 24 gutter og piker i alderen 2 - 12 år. En av grunnsetningene for hjemmet var at ”Barna under sit ophold ved hjemmet skal opdrages og utnyttes til nyttige samfundsmennesker, hvert efter sine specielle anlæg”. En annen grunnsetning var ”Uten særegne omstændigheter skal intet barn fra hjemmets side utskrives før etter endt skolegang (folkeskolen)”. Barna deltok i og ble opplært i husdyrstell, gårds- og hagebruk.

Lillehagen var senere oppvekstsenter for ungdommer og het da Lillehagen ungdomshjem.

I 1991 het institusjonen Lillehagen Poliklinikk for barne- og ungdomspsykiatri.

Lillehagen har også vært omsorgssenter for mindreårige asylsøkere.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Statsbygg

Bærum kommune - Månedens kulturminne

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

 

 

 

  

Lillehagen barnehjem 1953. Kilde: Bærum bibliotek
Se også Detaljkart
Lillehagen ungdomshjem 1982. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek

Lillehagen

Lillehagen barnehjem omkring 1920. Kilde: Bærum bibliotek
Inventar fra Lillehagen barnehjem omkring 1920.
Kilde: Oslobilder
Lillehagen 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning