Tilbake til startsiden


Brynsveien er en vei i Bærum som i dag går fra Industriveien i Sandvika, nordøstover over Sandvikselven, og i tunnel under Hamangskogen. Deretter går den forbi Solbergveien og Valler videregående skole, videre nordvestover forbi Evjebakken og Sykehusveien, krysser Bærumsveien og går frem til Kolsås stasjon. Videre går den over Lomma til Gamle Lommedalsvei ved Bryn kirke der den stopper. Det står flere grønne markører langs Brynsveien på startsiden du nettopp kom fra. Se også Detaljkart

Brynsveien har vært en hovedåre fra Sandvika gjennom Bærum. Før veien ble etablert, fulgte transporten litt andre traseer. Fra Sandvika gikk, fra 1600-tallet, transporten til og fra Bærums Verk langs to traseer. Den vestre gikk fra Sandvika over Hamang til Vøyen. Den østre gikk fra Sandvika over Evje (Evjebakkene), Haugbakken og Rudsveien til Vøyen. Derfra gikk begge via Bryn til Bærums Verk. Det ble blant annet transportert jernmalm fra Sandvika og jernprodukter til Sandvika.

Brynsveien, slik vi kjenner den i dag, sto ferdig i 1905. Mange grunneiere måtte avgi noe av sin tomt til veien. Eieren av Søndre Hauger, Ingebret Hansen, ønsket at veien skulle gå så nære våningshuset hans som mulig. Han var blitt så lei av å måke snø. Men ikke alle var like begeistret for å få veien så nære innpå seg.

Veien fikk i 1941 navn etter Bryn gård.

Leif Larsens vei, veien nordover fra Løkke i Sandvika, het Brynsveien inntil 1983.

Veiarbeidet ble ledet av ingeniør Olav Ingstad som var Bærums første kommuneingeniør. Han var også far til pelsjeger, polarhelt, vitenskapsmann, forfatter og sysselmann på Grønland og Svalbard, Helge Ingstad. Familien Ingstad bodde på Bjørk.


Mer om samferdsel: Se Rik på historie s. 30 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

Jacobsen, Jacob. (1998). Ridesti, kongevei, motorvei. Asker og Bærum historielag

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

 

 

 

 

 

 

  

Brynsveien

Gammelt bilde av Brynsveien over Løken bro. Vi ser Bryn kirke og Belset gård (til høyre) i bakgrunnen. Kilde: Prospektkort
Gammelt bilde av Brynsveien. Sett fra syd. Bildet er tatt fra der
Sogneprest Munthe-Kaas vei tar av mot Bærum sykehus i dag. Vi ser Kolsåstoppene i bakgrunnen. Kilde: Prospektkort

 

Se også detaljkart