Adressen er Avløsveien 1. (Gårdsnr. 2)

Avløs var tidligere trolig en større gård. Navneopprinnelsen er usikker. Navnet kan henspille på at gården ligger på en høyde og altså løser, skiller seg ut, fra omlandet. I 1366 ble navnet skrevet Aflausa og i 1723 Afløes.

Gården ble bosatt i yngre jernalder (550 evt.−1050 evt.). Det er mulig den ble ryddet i utmarken til Valler. Den tilhørte i 1542 Mariakirken i Oslo og kom i 1625 under Nesøygodset. Senere har gården, eller deler av gården, ligget under Nes og under Gjettum.

Våningshuset er fra omkring 1665 og er en av Bærums eldste bygninger. Huset ble restaurert og ombygget i 1936.

I matrikkelen (registreringen) for 1826 ble Avløs oppført med 75 dekar (mål), 2 hester, 4 storfe, 4 sauer og de sådde 4 tønner korn.
Ved jordbrukstellingen i 1939 besto gården av 154 dekar innmark og 86 dekar skog og annen utmark. Besetningen var 4 hester, 18 storfe og 21 griser. Av redskaper fantes gjødselspreder, radsåmaskin, slåmaskin, hjulriver, høyvender, selvbinder, potetopptaker, treskeverk, elektromotor, lastebil, 3 arbeidsvogner og 3 kjerrer.

Arnt Haslum eide Avløs i 1939. Han var med i kommunalt styre, deltok i foreningslivet og var formann i Bærums skiklub omkring 1924.

Etter at Bærumsbanen kom til Avløs i 1924, er det meste av gården blitt utparsellert til boliger og veier. Bærumsbanen bygget ved Avløs en stasjonsby for arbeidere. Denne fikk tilnavnet "Kongo", og besto av små boliger med hage. Husene lå langs Odins, Tors og Balders vei.

I 2019 hadde gården salg og selvplukk av epler og plommer.

Avløs gård har gitt navn til Avløs stasjon


For å se informasjon om hvilke arealer gården i dag eier, gårdsbygninger, gårds- og bruksnummer m.m., kan man klikke på denne lenken: norgeskart.no. Skriv gårdsnavnet i søkefeltet, og klikk på det riktige gårdsnavnet som dukker opp. Velg deretter
"SE EIENDOMSINFORMASJON". Huk av for "MARKER EIENDOM". Nå blir gårdens areal farget. Klikk også på "VIS MER INFORMASJON". Har man først norgeskartet oppe, kan man enkelt bare klikke på den gården/det stedet man ønsker informasjon om.


Mer om landbruk, gårdsutvikling, seterdrift og skogsdrift: Se Rik på historie. Gå til s. 23.

Se også Utvikling av eierforhold for gårdene i Bærum

 

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Facebook

SEFRAK-registeret

 

 

Avløs 1961. Til venstre ser vi den røde drengestuen fra andre halvdel av
1700-tallet. Nede i venstre hjørne ser vi våningshuset som det er et bedre bilde av ovenfor. Driftsbygningen til høyre er fra 1916. Sett fra sydvest.
Kilde: Bærum bibliotek
Se også detaljkart
Avløs 2020. Vi ser lysthus og våningshus til venstre. Videre følger stabbur, drengestue og driftsbygning. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning

Avløs

Avløs 1950. Våningshuset ligger bakerst, til venstre for stabburet. Sett fra øst.
Kilde: Bærum bibliotek
Våningshuset på Avløs 2020. Dette huset er fra omkring 1665. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden