Tilbake til startsiden

Kalkstien er ca. 2 km lang og har 8 poster med informasjonsplakater. Stien er resultatet av et samarbeid mellom grunneierne, Bærum kommune og Asker og Bærum Historielag i 2004.

Lengre ned på denne siden kan man se hva som finnes på de enkelte postene på Kalkstien.

Kalkstien følger for det meste den blåmerkete stien mellom Levretoppen og Dæliveien, langs vestsiden av Gjettumåsen og Fleskumåsen. Stien går forbi gamle kalksteinsbrudd, nedraste store og små bondekalkovner og slaggsteinshauger. Skiltene forteller om det kalkholdige fjellet i Bærum og om hardt manuelt arbeid for å ta ut kalksteinen både før og etter at kruttet ble tatt i bruk på 1700-tallet. Det fortelles også om kjemiske reaksjoner når kalkstein brennes og avkjøles og mye mer. Kalkutvinningen skaffet bøndene, og dem de samarbeidet med, gode inntekter. Det er ikke lite kalk som er ført ut fra Asker og Bærum til Akershus slott, leiegårdene i Christiania og andre bygg. Mye kalk gikk også til Sverige og Danmark.

Se også Mer om kalkbrenning.

Kilder:

ISSUU Bærum bibliotek

Bærum kommune − Månedens kulturminne

Cartogiraffe.com

 

 

 

 

  

Kart over Kalkstien. Kilde: Cartogiraffe.com

Kalkstien

Postbeskrivelser og bilder
Post 4. Dette er et typisk kalkbrudd. Her har store mengder kalkstein vært tatt ut.
Alle fotografiene utenom bildene på plakatene, er tatt i 2020 av Knut Erik Skarning
Post 2. Til høyre står det igjen stein som ikke inneholdt kalk og som ikke kunne benyttes.
Post 7. Denne grushaugen skal være rester av flere kalkovner.
Slagghaugen ligger på nedsiden (nordvestsiden) av stien vi ser midt i bildet.
Ca. 100 meter ovenfor kalkovnrestene ligger et stort kalkbrudd.
Post 8. Dette kalkbruddet ligger rett nedenfor stien.
Dette kalkbruddet ligger lengre nedenfor stien, nærmere jordet.
Kalkstien munner ut i Dæliveien, rett ved Søndre Dæli. Dette er et fint sted å starte turen.
Post 1. Her lå kalkovnen.