Tilbake til startsiden


Haugbakken
er et gammelt stedsnavn nordvest for Evje skole. Over denne høyden gikk den gamle malmveien fra Sandvika til Bærums Verk.

Fra Sandvika gikk transporten til og fra Bærums Verk langs to traseer. Den vestre gikk over Hamang til Vøyen. Den østre gikk over Evje (Evjebakkene), Haugbakken og Rudsveien til Vøyen. Derfra gikk begge via Bryn. Transporten foregikk på sleder med tremeier. Fra ut på 1700-tallet begynte de å sko meiene med jern, noe som gjorde sledene mer holdbare. Sommerstid ble det også tatt i bruk vogner til transporten.

Ved Haugbakken lå to husmannsplasser under Helgerud, en på hver side av den gamle veien.
Plassene ble fradelt etter år 1900.


Mer om samferdsel: Se Rik på historie s. 30 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum. Del 2. Bærum bibliotek

 

 

 

  

Brun strek viser hvor den gamle malmveien gikk. Andre markeringer viser andre kulturminner, og lilla sirkler viser kulturmiljøer. Kilde: Bærumskart

Haugbakken og malmveien

Slik så Haugbakken ut i 2020. Det brune huset til venstre (bak gjerdet) er
Evje skolemuseum
Evje skole. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning