Tilbake til startsiden

Bjørk har adresse Solbergveien 45. (Gårdsnr. 6, Bruksnr. 83)

Bjørk ble fradelt gården Nedre Valler i 1903 til ingeniør Olav Ingstad. Han var den første kommuneingeniør i Bærum og var i stillingen fra 1901 til 1905. Senere ble han stadsingeniør i Bergen og flyttet dit.

Under andre verdenskrig (1940−1945) eide Bærum kommune Bjørk. Jorda ble brukt til parselldyrking, her kunne folk dyrke poteter og grønnsaker.

Eiendommen Bjørk var av de første arealer som ble tatt i bruk til boligbygging etter krigen. Kommunale tjenestemenn flyttet inn i boligene.

Huset har vært brukt som selskapslokale.


Mer om Olav Ingstad og hans etterkommere
Olav Ingstad grunnla Bærums kommunale ingeniørvesen. Av større arbeider i hans tid i Bærum kan nevnes byggingen av Brynsveien fra Helgerud til Bryn, som åpnet i 1905.

Olav Ingstad var født i Christiania i 1867. Han var sønn av Marcus Pløen Ingstad og hustru Dorothea Greve. Olav Ingstads bestefar, justitiarius Fredrik Emil Ingstad, eide Søndre Høvik og Ballerud, som han overtok i 1838 av sin onkel Marcus Pløen.

Olav Ingstads sønner var Helge og Kåre. Helge Ingstad ble pelsjeger, polarhelt, vitenskapsmann og sysselmann på Grønland og Svalbard. Han hadde sine første barneår på Bjørk.


Kilder:

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

Bærumskart

 

 

 

 

 

  

Bjørk 2020. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Se også detaljkart
Bjørk 2020. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning

Bjørk