Tilbake til startsiden


Vallerbakkene var Bærums første "offisielle" hoppbakker, forløpere for Solbergbakken.

I 1875 avholdt "Centralforeningen for Utbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug" et større renn her med flere morgedøler som deltakere.

Ole Pedersen Skotta, en av de første skiløpere i Bærum, deltok i renn her i 1871. "Præmierne bestode af Sølvsager fra 8 til 2 Spd.s (speciedalers) verdi." Ole Pedersen Skotta var god i langrenn. Han deltok i 1888 som eldste deltaker i 50 kilometerrennet, og fikk ekstra påskjønnelse for å ha fullført løpet.

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 4. Bærum Bibliotek

 

 

 

  

Se også detaljkart
Vallerbakkene var hoppbakker som lå i dette området. Ovarennene lå der rektorboligen ble oppført senere. Denne boligen er det røde huset vi ser til høyre på bildet. Sett fra sydøst, fra rundkjøringen ved Valler videregående skole. Foto: Knut Erik Skarning

Vallerbakkene