Tilbake til startsiden

Lubberud var et gammelt underbruk av Gjettum, men ble senere husmannsplass under Søndre (Nedre) Gjettum. Lubberud lå på Lubberudåsen, åsryggen sør for Kolsåsbanen. Plassen er nå borte.

Lubberud er tegnet inn på kart fra 1825. Det er registrert brukere på plassen i folketellingen 1875.


Mer om husmannsvesenet: Se Rik på historie. Gå til s. 28
.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Mohus, Arne. (1993). Husmannsplasser i Bærum Del 2. Bærum Bibliotek

 

 

 

 

 

  

Se også detaljkart

Lubberud